Keskustan Aittakumpu: Valtatie 20 ja valtatie 5 lisättävä kokonaan pääväyläverkkoon

Liikenne

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu esittää toimenpidealoitteessaan, että valtatie 20 välillä Kuusamo–Oulu sekä valtatie 5 välillä Kajaani–Sodankylä lisätään pääväyläasetukseen.

– Pääväyläverkon laajentamisella olisi suuri alueellinen merkitys niin kuljetusalan ja metsäteollisuuden kuin matkailun ja huoltovarmuuden tulevaisuudelle. Alueen asukkaille ja yrityselämälle on hyvin kielteinen viesti, että alue on jätetty kokonaan pois pääväyläkartalta, edustaja kertoo tiedotteessaan.

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleella liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta.

– Valtakunnallisesti merkittävä valtatie 5 on asetuksella säädetty kuuluvan pääväyläverkkoon vain välillä Kajaani–Lusi. Valtatie 20 välillä Kuusamo–Oulu taas on jätetty kokonaan pääväyläverkon ulkopuolelle, Aittakumpu harmittelee.

Hän toteaa, että valtatie 5 Kajaanista Sodankylään asti on valtatie 4:n ohella vaihtoehtoinen väylä erityisesti rahtiliikenteelle ja matkailulle. Valtatie 20 taas on ainoa maaväylä, jota matkailijat ja rahtiliikenne käyttävät välillä Kuusamo–Oulu.

– Onkin huomioitava, että Kajaanista Kemijärvelle ja Kuusamosta Ouluun ei vielä ole raideyhteyttä. Tämä korostaa maanteiden merkitystä tällä alueella, jolla on Suomen metsätaloudessa ja matkailussa olennainen asema. Näiden väylien kehittäminen on välttämätöntä muiden alueen maanteiden kehittämisen ohella.

Aittakumpu muistuttaa, että Kuusamo–Oulu-väli on maamme liikennöidyin maantiereitti Oulun pohjoispuolella Oulu–Tornio- ja Keminmaa–Rovaniemi-välien ohella. Muun muassa Stora Enson Oulun tehtaan tuotannon muutos ja Toppilan voimalaitoksen uusinta on lisännyt entisestään puutavarakuljetuksia reitillä.

– Kotimaan matkailu Koillismaalle, mukaan lukien Syötteen ja Rukan matkailukeskukset, ovat lisänneet ja yhä lisäävät liikennettä sekä valtatiellä 20 että valtatiellä 5. Esimerkiksi kyseiset matkailukeskukset ovat lähivuosina toteuttaneet tai toteuttamassa investointeja yhteensä vähintään 50 miljoonalla eurolla.

Aittakumpu toteaa tiedotteessaan, että mökkien rakentaminen ja niille kulkeminen on voimakkaassa kasvussa. Suuri osa Koillismaan ja Kainuun mökkien omistajista on ulkopaikkakuntalaisia.

– On myös muistettava, että Suomen kaikista luonnonvaroihin perustuvista uusista investoinneista 70 prosenttia keskittyy Pohjois-Suomeen. Näistä kuljetusliikennettä valtatiellä 20 ja valtatiellä 5 lisäävät erityisesti Stora Enson kartonkitehdas Oulussa, Metsä Fibren biotuotetehdas Kemissä, Boreal Biorefin biosellutehdas Kemijärvellä ja KaiCell Fibersin biotuotetehdas Paltamossa.

Aittakumpu kerää kansanedustajien nimiä toimenpidealoitteeseen 30. lokakuuta saakka.