Keskustan Aittakumpu: Kotiäidit ja -isät pitäisi laskea työllisiksi – "Olisi kansantaloudellisesti järkevää"

Keskusta

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) toivoo hallituksen selvittävän, voitaisiinko kotonaan lapsiaan hoitavat vanhemmat katsoa työllisiksi ja laskea mukaan työllisyysasteeseen. Aittakumpu kertoo jättäneensä asiasta tiistaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Keskustaedustaja huomauttaa tiedotteellaan, että työllisten määrät lasketaan eri maissa erilaisilla tavoilla.

– Ruotsissa lasketaan työllisiksi vanhemmat, jotka ovat vanhempainvapailla, mutta Suomessa heitä ei ole laskettu työllisiksi vuoden 2008 jälkeen.

Aittakummun mukaan kotiäitien ja -isien laskeminen työllisiksi olisi tunnustus heidän tekemälleen työlle lasten kasvattajana. Keskustaedustajan mukaan kotivanhemmuuden arvostaminen vahvistaisi lapsi- ja perheystävällisyyttä.

– Vanhempainvapaalla tai kotihoidontuella olevien kotiäitien ja koti-isien kohdalla tilanne on ristiriitainen: omia lapsia hoitaessa vanhemman ei katsota olevan työssä. Sen sijaan, jos hän vaihtaa hoidettavia lapsia naapurinsa kanssa, joka myös on hoitanut kotonaan omia lapsiaan, heidät molemmat voidaan katsoa työllisiksi.

Aittakumpu korostaa, että lapsiin ja perheisiin panostamisella on myös kansantaloudellisia etuja.

– Kun yhteiskunta sijoittaa lapsen kasvatukseen ja koulutukseen, lapsi puolestaan vartuttuaan ja työelämään siirryttyään tuottaa 35 työvuoden aikana jopa yli kaksikymmenkertaisesti bruttokansantuotteena ja verotuloina. Kansantaloudellinen kannattavuus nousee perheen lapsiluvun kasvaessa, hän sanoo.

Aittakummun mukaan kotonaan lastaan hoitavien laskeminen työllisyysasteeseen ei tarkoittaisi sitä, että työllisyystoimien tarve vähenisi.