Kalmari ja Hoskonen: Valkoposkihanhien suojametsästys on sallittava

Keskusta

Keskustan kansanedustajat Hannu Hoskonen ja Anne Kalmari vaativat, että Suomessa mahdollistetaan nopeasti valkoposkihankien suojametsästys Ruotsin ja Viron tapaan.

Hoskonen on eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja Kalmari maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja.

Hoskonen ja Kalmari sanovat yhteisessä tiedotteessaan, että valkoposkihanhien suojametsästystä koskeva uudistus voidaan toteuttaa nykyisten EU-direktiivien ja kotimaisen luonnonsuojelulain puitteissa lisäämällä väljyyttä poikkeuslupiin.

– Ympäristöministeriön on aloitettava asian valmistelu välittömästi. Peruste uudistukselle on valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot maataloudelle, jonka kannattavuus on jo muutenkin poikkeuksellisen heikko, Hoskonen ja Kalmari tähdentävät.

Kaksikko huomauttaa, että valkoposkihanhet ovat tänäkin keväänä aiheuttaneet mittavia tuhoja useilla tiloilla kautta Suomen. Rehusato on paikoin menetetty.

– Tähän on tultava kiireellä muutos. Edellytämme, että ympäristöministeri Mikkonen tarttuu ongelmaan välittömästi.

– Pidemmällä aikavälillä valkoposkihanhesta on tehtävä riistalaji ja mahdollistettava sen kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen, Hoskonen ja Kalmari esittävät.