Kaidin ja UPM:n odottama EU-lainsäädäntö valmistumassa – kolme syytä, miksi uusiutuvan energian direktiivi on Suomelle tärkeä

Biotalous

Suomeen suunnitellut isot biolaitosinvestoinnit saavat joko työntöä tai vastatuulta EU:n uusiutuvan energian direktiivistä, jonka valmistelu on loppumetreillä.

Tässä kolme syytä, miksi ensi vuosikymmenen energian käyttöä ohjaava lainsäädäntö on Suomelle tärkeä.

1. EU:ssa sovitaan yhteisistä tavoitteista

EU:ssa päätetään nyt uusiutuvan energian sitovasta tavoitteesta ensi vuosikymmenelle.

Kompromissia on haettu parlamentin kannattaman 35 prosentin sekä komission ja ympäristöministerien tukeman 27 prosentin väliltä. Näin suuri osuus pitäisi saavuttaa kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Suomi täyttäisi nämä tavoitteet pitkälti puun ja muun bioenergian avulla.

Liikenteelle sovitaan oma uusiutuvan energian tavoitteensa ja kehittyneille biopolttoaineille lisäksi omansa.

2. Toteutuvatko isot investoinnit?

Ainakin Kaidi, UPM ja St1 ovat kertoneet odottavansa lainsäädännön valmistumista ennen isojen investointipäätösten tekemistä. Kaidi suunnittelee biojalostamoa Kemiin ja UPM Kotkaan.

EU ottaa ensi kertaa kantaa siihen, mistä puumateriaaleista on kestävää valmistaa bioenergiaa.

Tällä kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-ainelistalla on olennainen merkitys suomalaisten bioenergiahankkeiden menestykselle, koska niiden menekkiä edistetään omalla jakelutavoitteellaan.

Komissiolle on ehdotettu mahdollisuutta muuttaa raaka-aineiden listaa ensi vuosikymmenen puolivälissä, mikä on herättänyt vastustusta investointeja harkitsevissa yrityksissä.

3. Palmuöljyn käyttö iso globaali kysymys

Yksi uusiutuvan energiapaketin vaikeimpia kysymyksiä oli viime metreillä palmuöljyn kohtalo, kertoi EU:ta tiiviisti seuraava Politico keskiviikkona.

Parlamentti kieltäisi palmuöljyn käytön biopolttoaineissa vuodesta 2021.

Ympäristöjärjestöjen mukaan palmuöljyn käyttö liikennepolttoaineissa EU:ssa on tuntuvaa.

Transport & Environment -järjestön mukaan 51 prosenttia palmuöljystä käytetään biodieselin jalostukseen, kun sitä voitaisiin käyttää myös muun muassa elintarvikkeisiin.