Euroopan parlamentti julisti ilmastohätätilan – Keskustan molemmat mepit äänestivät vastaan

Euroopan unioni

Ranskan Strasbourgissa koolla oleva Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa julistetaan Euroopan- ja maailmanlaajuinen ilmastohätätila.

Ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistava päätöslauselma hyväksyttiin äänin 429 puolesta, 225 vastaan, 19 tyhjää. Ilmastokokousta koskeva päätöslauselma taas hyväksyttiin 430 äänin puolesta, 190 vastaan, 34 tyhjää. 

Keskustan molemmat europarlamentaarikot Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen äänestivät ilmastohätätilan julistamista vastaan.

Katainen äänesti kuitenkin koko päätöslauselman puolesta, Pekkarinen sitä vastaan.

Katainen kertoo Suomenmaalle, että hätätila on hänen mielestään liioiteltu ilmaus. Hysteriaan lietsomista pitäisi hänen mielestään välttää.

– Ilmastotoimilla on kuitenkin kiire ja siksi en halunnut heittää koko hommaa romukoppaan yhden lauseen vuoksi. Äänestin kokonaisuuden puolesta, Katainen selventää.

Pekkarinen kertoi tiistaina Suomenmaan Täällä Eurooppa -videosarjassa, ettei hän tule kannattamaan muotoilua ilmastohätätilan julistamisesta.

Julkisuuteen lähettämässää tiedotteessa Pekkarinen kertoo, ettei hän näe perustelluksi hysterian, pelon ja toivottomuuden nostattamista asiassa.

– Määrätietoinen ja nopea toiminta kohti hiilitasapainoista Eurooppa ja maailmaa on suuria sanoja parempi tie.

Pekkarinen korostaa, että hän on valmis nopeisiin ja suuriinkin muutoksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hän kertoo tukeneensa lähes kaikkia muita EU-parlamentin valmistelemia ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyviä kannanottoja.

– Olin joissakin asioissa valmis esitettyä voimakkaampiin ja nopeampiinkin toimiin erityisesti uusiutuvien ja päästöttömien energiavaihtoehtojen käytön lisäämiseksi ja fossiilisten käytön rajoittamiseksi.

Mepit toteavat päätöslauselmassaan, että EU:n pitää sitoutua YK:n ilmastokokouksessa kasvihuonekaasujen nollanettopäästöihin vuoteen 2050 mennessä.

Parlamentti vaatii Euroopan komissiota varmistamaan, että kaikki lainsäädäntö- ja talousarvioehdotukset vastaavat täysin tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteeseen.

Mepit vaativat myös komission tulevaa puheenjohtajaa Ursula von der Leyeniä sisällyttämään vihreän kehityksen ohjelmaan tavoitteen vähentää päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Muista suomalaismepeistä puolesta päätöslauselman kokonaisuuden puolesta äänestivät Silvia Modig (vas.), Sirpa Pietikäinen (kok.), Nils Torvalds (r.), Eero Heinäluoma (sd.), Miapetra Kumpula-Natri, Heidi Hautala (vihr.) ja Ville Niinistö (vihr.).

Vastaan olivat Pekkarisen tavoin Petri Sarvamaa (kok.), Teuvo Hakkarainen (ps.) ja Laura Huhtasaari (ps.).

Henna Virkkunen (kok.) oli äänestyslistan mukaan poissa.
 

EU-parlamentti toteaa päätöslauselmassaan, että laiva- ja lentoliikenteen päästövähennystavoitteet eivät ole riittäviä.

Parlamentin mukaan kaikkien maiden tulisi sisällyttää päästöt kansainvälisestä laiva- ja lentoliikenteestä kansallisesti määritettyihin suunnitelmiin. Lisäksi mepit vaativat komissiota esittämään, että meriliikenneala lisättäisiin EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin.

Meppien mielestä EU-maiden tulisi vähintään kaksinkertaistaa maksunsa kansainväliseen vihreään ilmastorahastoon.

Mepit vaativat lisäksi kiireellisesti kaikkia EU-maita poistamaan vaiheittain kaikki suorat ja epäsuorat fossiilisten polttoaineiden tuet vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan parlamentti äänesti torstaina myös kannanotostaan Espanjan Madridissa järjestettävään COP 25 -ilmastokokoukseen. Yli 20-sivuisessa kannanotossa huomion vei sen jyrkkä suhtautuminen ydinvoimaan.

Ympäristövaliokunnan muotoilu ei mennyt läpi parlamentin suuressa salissa. Ydinvoimalla on meppien enemmistön mukaan yhä roolinsa tulevaisuuden energiapaletissa ja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Päätösluonnoksessa todettiin alun perin, että ydinvoima ei ole turvallista eikä myöskään ympäristön tai talouden kannalta kestävää. Ehdotuksen mukaan sen käyttö pitäisi vähitellen lopettaa EU:ssa.

Parlamentin suuressa salissa läpi meni muutosesitys, jonka mukaan ydinenergialla voi olla yhä merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Juttua ja otsikkoa korjattu 28.11.2019: Elsi Katainen ei kannattanut ilmastohätätilan julistamista, kuten jutussa aiemmin kerrottiin. Katainen kertoo äänestäneensä sanamuotoilua vastaan, mutta hyväksyneensä ilmastotavoitteita koskevan päätöslauselman kokonaisuuden.