Etelä-Pohjanmaan keskusta: Terapiatakuu saatava mukaan hoitotakuuseen

Mielenterveys

Missä ovat toimenpiteet, joilla mielenterveyspalvelut tuodaan jokaisen saataville, keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri ihmettelee.

Aluevaaleissa moni ehdokas puhui terapiatakuun maaliin viemisestä, piirin vuosikokous muistuttaa kannanotossaan.

– Terapiatakuu ei kuulu tänä keväänä käsiteltävän hoitotakuun piiriin, vaan se on jätetty lakimuutoksen ulkopuolelle. Apua hakeva ei pääse hoitoarviosta neljän viikon sisällä keskusteluavun piiriin, kuten tavoite on.

Uusi hoitotakuu tulee esityksen mukaan voimaan 1. huhtikuuta 2023.

– Korona on kurittanut koko Suomen kansan mielenterveyttä. Osa meistä opetteli uuteen, yksinäisempään työarkeen etäyhteyksin, toiset pitivät yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja joutuivat sietämään pelkoa sairastumisesta, piiri huomauttaa.

– Rajoitusten tiukimpina aikoina äidit synnyttivät lapsensa ilman puolison tai tukihenkilön henkistä tukea. Isovanhemmat eivät ole voineet tavata lapsenlapsiaan tartunnan pelossa. Tuoreet vanhemmat eivät ole saaneet hoitoapua. Koronan aikana mielenterveyden ongelmien vuoksi apua tarvitsevien määrä on moninkertaistunut.

Kansalaisilta vaaditaan psyykkistä selviytymiskykyä, taitoa selviytyä, palautua haasteista ja vaikeista tilanteista. Etelä-Pohjanmaan keskustaväki toteaa.

– Medialukutaidon tarve kasvaa mahdollisen hybridisodan vuoksi. Sotauutisointi nostaa tunteita pintaan heille, jotka ovat sodan kokeneet, mutta herättää pelkoa myös nuoremmissa sukupolvissa. Natoon liittyminen tuo toivoa, mutta vaatii kykyä sopeutua myös uuteen tuntemattomaan.

– Olemme velkaa Suomen rakentaneille sukupolville, että hoidamme kriisien aiheuttamat mielenterveydelliset haasteet. Kannamme mukanamme edellisten sukupolvien perintöä, käyttäytymismalleja ja asenteita. Sotakokemuksista ja mielenterveysongelmista on ollut tapana vaieta, piiriväki näkee.

Aiemmin tunteet tukahdutettiin ja mentiin eteenpäin suomalaisella sisulla. Vasta sodan kokeneiden lastenlastenlapset, voivat olla vapaita sotien ylisukupolvisista traumoista, kannanotossa todetaan.

– Hoitamalla omaa mielenterveyttämme turvaamme lapsiemme mielenterveyden. Hoitamalla vanhuksien mielenterveyttä, kunnioitamme uhrausta, joita he ja heidän vanhempansa ovat isänmaallemme antaneet.

– Kiitämme ministeri Kurvista psykologikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä. Tukea ja apua tarvitaan kuitenkin heti, ei vuosien päästä. Terapiatakuu tarvitaan nopeasti ja matalan kynnyksen keskusteluavun saanti on turvattava, myös lyhytterapiaan pääsyä on helpotettava. Voidaksemme tarttua ongelmiin nopeasti, mielenterveystyötä tekevien järjestöjen resursseista on huolehdittava.

Mielenterveyden ongelmista on puhuttava enemmän, Etelä-Pohjanmaan keskusta katsoo.

– Ketään ei ole varaa jättää yhteiskuntamme ulkopuolelle. Tarvitsemme jokaista suomalaista rakentamaan isänmaatamme tulevaisuudessakin.

Viime lauantaina pidetty piirikokous kannattaa piirin puheenjohtajaa, kansanedustaja Mikko Savolaa puolueen varapuheenjohtajaksi.

– Mikon kaltaisen helposti lähestyttävän ja kannustavan henkilön tarvitsemme puoluejohtoon. Mikolla on pitkä kokemus järjestötyöstä keskustanuorista alkaen. Kansanedustajan työn lisäksi Mikko on toiminut ja toimii edelleen kaikilla puoluetoiminnan tasoilla, ymmärtäen siten kentän tuntoja. Mikolla on piirin jäsenten vahva tuki puolueen varapuheenjohtajan tehtävään, eteläpohjalaiset keskustalaiset kertovat.

Juttua täydennetty kannanotolla Mikko Savolan puolueen varapuheenjohtajaksi valinnan puolesta klo. 11.14.