Esitys lobbarirekisteristä valmis

Politiikka

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä ovat luovuttaneet ehdotuksensa uudesta avoimuusrekisterilaista.

Esitys lähtee nyt lausunnoille.

Mietinnössä esitetään rekisterin soveltamisalalle kolmea eri vaihtoehtoa. Se voisi koskea koko valtionhallintoa tai suppeammin eduskuntaa, ministeriöitä ja valtion virastoja tai pelkästään eduskuntaa ja ministeriöitä.

Niin kutsutun lobbarirekisterin tavoitteena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen ja epäasiallisen vaikuttamisen torjunta.

Rekisteristä löytyvillä tiedoilla kansalaiset sekä vaikuttamistoiminnan kohteet saisivat kattavammin tietoa valtion tason päättäjiin vaikuttavista toimijoista sekä näiden intresseistä.

Rekisteröitäväksi lobbaukseksi katsottaisiin oikeushenkilöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien suunnitelmallinen tai pitkäjänteinen vaikutustoiminta.