Suomessa siirrytään eläkkeelle aiempaa myöhemmin, mutta jättäydytään pois töistä verrattain varhain, kertoo Eläketurvakeskuksen vertailu

Vertailun mukaan norjalaiset eläköityvät nuorimpina
Eläke

Suomalaiset siirtyvät eläkkeelle toiseksi vanhimpina, kun vertaillaan eläkkeellesiirtymisikiä Pohjoismaissa ja Virossa. Asia käy ilmi Eläketurvakeskuksen tuoreesta selvityksestä.

Ruotsalaisten eläkkeellesiirtymisikä on vertailun korkein. Ruotsissa siirrytään eläkkeelle keskimäärin hieman yli 64-vuotiaana.

Ruotsin jälkeen eläkkeelle pääsyä odottavat pisimpään suomalaiset (62,9 vuotta) ja tanskalaiset (62,6 vuotta).

Norjassa eläkkeelle siirrytään nuorimpana, keskimäärin noin 60-vuotiaana.

Vielä vuonna 2007 Suomessa siirryttiin eläkkeelle vertailumaista nuorimpana. Suomen eläkkeellejäämisän nousua selittävät Eläketurvakeskuksen mukaan varhaiseläkereittien karsiminen ja eläkeiän asteittainen nosto.

–  Suomessa ja Tanskassa eläkeuudistusten vaikutukset 2010-luvulla näkyvät työnjättöiän myöhentymisenä ja eläkkeellesiirtymisiän nousuna, sanoo Eläketurvakeskuksen yhteyspäällikkö Mika Vidlund tiedotteessa.

Keskimääräinen työnjättöikä eli työstä pois jääminen ilman eläkkeelle siirtymistä on Suomessa vertailun matalin (63,8 vuotta). Eläkkeellesiirtymisikä ja työnjättöikä ovat eri asioita. Esimerkiksi työstä voi jäädä pois ilman että siirtyy eläkkeelle, ja toisaalta eläkettä voi saada ja jatkaa edelleen työssä. Suomessa työnteko lopetetaan usein heti eläkkeelle siirryttäessä, kun taas muissa maissa työntekoa on tavallista jatkaa vielä eläkkeellä.

Naisilla on kaikissa vertailumaissa miehiä pidempi eläkeaika, sillä he elävät miehiä pidempään.

Naisten eläkeaika on Suomessa vertailun pisimpiä (23 vuotta). Suomalaismiesten eläkeajan pituus on vertailumaiden keskitasoa, reilut 18 vuotta.

Vaikka naiset ja miehet siirtyvät Suomessa eläkkeelle keskimäärin samanikäisinä, heidän eläkeajoissaan on lähes viisi vuotta eroa.

Eläketurvakeskus vertaili selvityksessään Pohjoismaiden ja Viron eläkkeellesiirtymis- ja työnjättöikiä vuosina 2007–2020.