Eduskunta hyväksyi vanhemmuuslain – keskustan Aittakumpu äänesti vastaan

Vanhemmuuslaki

Eduskunta on hyväksynyt uuden vanhemmuuslain.

Lakiehdotus hyväksyttiin toisessa käsittelyssä numeroin 106-46. Hallitusryhmistä keskustan Pekka Aittakumpu äänesti lakia vastaan.

Lainmuutoksella kumotaan isyyslaki ja äitiyslaki kumotaan ja äitiys- ja isyyslait yhdistetään teknisesti.

Laissa luovutaan säännöksestä, jonka mukaan vanhemmuuden voi vahvistaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää.

Lisäksi ennakkotunnustamista koskevia asiakirjoja ei enää lähetetä äitiysneuvolasta lastenvalvojalle tarkistettaviksi, vaan ne lähetetään suoraan Digi- ja väestötietovirastoon odottamaan lapsen syntymää ja vanhemmuuden vahvistamista. Tätä varten luodaan sähköinen ilmoitusjärjestelmä.

Hedelmöityshoidoista annettua lakia muutetaan siten, että naispareille annetaan mahdollisuus valita hedelmöityshoitojen yhteydessä alkion muodostamiseen myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen.

Siittiöiden valinnasta riippuu, vahvistetaanko naisparille syntyvän lapsen toiseksi vanhemmaksi siittiöt luovuttanut isä vai toinen äiti.