Näin suomalaismepit arvioivat von der Leyenin EU-puhetta: kiitoksia puurakentamisesta ja ilmastotavoitteesta, moitteita vaisusta oikeusvaltiomaininnasta

Suomalaismepit pitävät von der Leyeniä uskottavana puheenjohtajana.
Euroopan unioni

Puurakentamisen maininta merkittävässä EU-puheessa saa kiitosta suomalaisilta europarlamentaarikoilta, jotka kommentoivat EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin pitämää Unionin tila -puhetta medialle.

Muun muassa SDP:n europarlamentaarikon Eero Heinäluoman mukaan Suomen kannattaa olla hereillä, kun puurakentamisesta on kyse.

Heinäluoma pitää kuitenkin ilmastotavoitteen kiristämistä puheen merkittävimpänä antina.

Von der Leyen esitti odotetusti EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi vähintään 55 prosentin vähennystä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon, kun nykyinen tavoite on ollut 40 prosentin vähennys.

Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen kuitenkin muistutti, että EU:n pidemmän ajan tavoitteessa riittää petrattavaa.

EU tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, mutta tavoite ei Pietikäisen mukaan ole riittävä, vaan sitä pitäisi kiristää.

Vihreiden Heidi Hautalan mielestä oli kiinnostavaa, että von der Leyen nosti esiin sen, kuinka ilmastotavoitteessa ei ole kyse vain päästöjen vähentämisestä vaan koko järjestelmän muuttamisesta.

Moitteita von der Leyenille mepit antavat siitä, että puheen oikeusvaltiokannanotot jäivät vaisuiksi eikä hyvästä hallintotavasta ollut paljoa puhetta.

SDP:n Heinäluoma huomauttaa, että von der Leyen ei korostanut puheessaan EU:n rahojenkäytön sitomista oikeusvaltioperiaatteeseen, vaan siihen, että korruptiota ja eturistiriitoja ei hyväksyttäisi.

Keskustan Elsi Katainen olisi halunnut kuulla von der Leyenin puheessa mainintoja maatalouden ja koheesiopolitiikan näkymistä.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari kritisoi, että EU hamuaa koronaviruskriisin varjolla lisää valtaa.

Hän ei innostunut von der Leyenin esittämästä ajatuksesta, että EU:ssa tulisi tiivistää terveysyhteistyötä.

Von der Leyenin uskottavuus komission puheenjohtajana saa kuitenkin pääosin kiitosta suomalaismepeiltä.

Esimerkiksi kokoomuksen Pietikäisen mukaan von der Leyen on osoittautunut edeltäjäänsä Jean-Claude Junckeria paremmaksi.