Toivon kipinöitä

Puheenvuoro

Lapsena meille opetettiin partiossa, miten tulen saa syttymään ilman tulitikkuja. Kisailuhenkisessä tehtävässä pientä keppiä pyöritettiin puupalan päällä. Mitään ei tuntunut ensin tapahtuvan pitkästä yrittämisestä huolimatta. Yksi joukkueesta piti pumpulipalaa lähellä hankauspistettä ja toinen toimi tuulensuojana. Lopulta pieni kipinä tarttui pumpuliin ja sytytti liekin. Tehtävästä suoriuduttiin yhteistyöllä ja yhteishengellä. 

Keskustan nousun avaimia ja toivon kipinöitä etsitään vimmaisesti. Päivän politiikassa käänteitä riittää. Samalla isot yhteiskunnalliset muutokset ovat käynnissä, megatrendit jylläävät ja mustia joutseniakin on liikkeellä.  

Voi olla, että keskustan liekin leimahtaminen kestää hieman kauemmin kuin toivoisimme. Tarvitaan aikaa löytää ne asiat, jotka saavat joukon innostumaan ja yhteishengen syttymään. Puolueen sisällä on runsaasti moniäänisyyttä. Pintaa syvemmältä on kuitenkin löydettävissä teemoja, jotka yhdistävät keskustalaisia yli sukupolvien, maakuntarajojen ja ammattikuntien. 

Päivänpolitiikan strategioiden lisäksi tarvitaan keskusteluja ja kohtaamisia, joiden kautta yhdistävät asiat löytyvät. Puoluevaltuuston tämän kauden teemaksi valittiin kestävä kehitys ja syksyn aikana järjestimme keskusteluja ekologisen ja taloudellisen kestävyyden yhteensovittamisesta. Keskustelujen pohjalta valmisteltiin puoluevaltuuston kannanotto, joka hyväksyttiin marraskuun kokouksessa. 

Kannanotossa vaaditaan siirtymistä kerskakulutuksesta kohtuullisuuteen. Kulutuksen halutaan perustuvan uusiutuviin luonnonvaroihin, uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön sekä kiertotalouteen. Myös median ja mainostajien vastuuta peräänkuulutettiin Black Friday -kulutusjuhlan alla. 

Keskustalla on ollut vaikeuksia pärjätä identiteettipolitiikan ajassa. Kohtuullinen, maanläheinen, elämäntapa voisi olla sellainen identiteettiin menevä teema, jossa meillä keskustalaisilla on paljon annettavaa. Tämä voisi olla myös keskustalaisia yhdistävä tulokulma kuumana käyvään ilmastokeskusteluun. 

Puoluevaltuustossa jatkamme keskusteluja keväällä toisella kestävän kehityksen teemalla, ja pyrimme laajentamaan keskustelua jokaiseen keskustan piiriin. Sinnikkyyttä ja yhteishengen rakentamista tarvitaan, sekä keskustassa että Suomessa. 

Joulun tähtikipinöitä toivon. Levon kautta avautuu usein uusia näköaloja.

Liina Tiusanen Kirjoittaja on keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja.