Lapsimyönteiset vaalit

Puheenvuoro

Me Vesaiset olemme julkistaneet omat tavoitteemme eduskuntavaalien jälkeen kirjattavaan hallitusohjelmaan. Olemme syvästi huolissamme syntyvyyden laskusta ja vanhemmuuden imun heikentymisestä. Haluamme rakentaa Suomesta todellisen lapsi- ja perheystävällisen maan.

Jotta tavoitteeseen päästään, tarvitsemme pitkäjänteistä lapsi- ja perhepolitiikkaa niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Ehdotamme tulevaisuussopimusta, jossa päätöksenteon näkökulma ylettyy 10-15 vuoden päähän. Lapsia ja perheitä koskevien toimenpiteiden on ylitettävä hallinnolliset rajat ja yhteistyöhön on kutsuttava laajasti lapsi- ja perhejärjestöt, kunnat, valtion virastot, yritykset sekä työmarkkinajärjestöt.

Palvelujärjestelmien on kyettävä kuulemaan lasten, nuorten ja perheiden ääntä ja tukemaan osallisuutta. Jatkossakin maan hallituksessa tulee istua perheasioista vastaava ministeri.

Seuraavalla hallituskaudella on toteutettava kauan kaivattu perhevapaauudistus. Nykyinen järjestelmä vaatii sekä yksinkertaistamista että nykyaikaistamista. Lähtökohtana tulee olla lapsen tarpeet, kasvu, kehitys ja oppiminen.

Perhevapaajärjestelmän on vastattava erilaisten perheiden elämäntilanteeseen ja oltava tarpeeksi joustava erilaisten työaikojen mahdollistamiseksi. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikille työnantajille tasapuolisesti.

Meneillään olevissa eduskuntavaaleissa tulee keskustella myös lapsi- ja perheteemoista. Tarvitsemme varhaiskasvatukseen lisää laatua, pienten kouluun joustavia opinpolkuja, jokaisen lapsen harrastusmahdollisuuksien turvaamista sekä vanhemmuuden tukemista matalan kynnyksen palveluilla. Hyvinvoivat perheet ovat koko Suomen rikkaus.

Kirjoittaja on Vesaisten keskusliiton puheenjohtaja.

Mirja Vehkaperä