Pekka Aittakumpu:

Keskustan puheenjohtajakilpa kaipaa konservatiivista vaihtoehtoa

Blogi

Keskustan kannattajista huomattava osa on perinteisesti ollut uudistusmielisiä konservatiiveja. Voiko tämän hetkinen kannatuksen alavireisyys johtua ainakin osittain siitä, että konservatiivit eivät koe oloaan puolueessa kotoisaksi? Kansanedustajana en ole saanut mistään muusta asiasta niin paljon palautetta. Siksi ajattelin kirjoittaa aiheesta muutaman sanan.

Ehdolle keskustan puheenjohtajaksi on nyt ilmoittautunut kaksi osaavaa, kokenutta ja pidettyä keskustalaista. Olisiko puolueen kannalta kuitenkin hyvä, jos saisimme ehdokkaaksi myös selkeästi arvokonservatiivisen vaihtoehdon?

Ehkä keskustassa ei ole kyllin laajasti huomioitu konservatiivista pohjavirettä ja juuristoa, joka puoleellamme on. Uudistusmielinen konservatiivisuus ei ole pysähtyneisyyttä, vaan se on yhteiskuntaa perinteisten arvojen pohjalta kestävästi uudistava voima.

Keskustan kannalta on välttämätöntä, että uudistusmieliset konservatiivit kokevat sen puolueeksi, jossa he voivat toimia ja vaikuttaa arvojensa mukaisesti. Tämän olisi hyvä näkyä myös puheenjohtajakisassa ja sen keskusteluissa.

On tärkeää, että keskustaväki on kokonaisuudessaan uuden puheenjohtajan takana siitä riippumatta, kuka lopulta saakaan tehtävään luottamuksen. Nyt on kuitenkin aika keskustella avoimesti ja rakentavasti puolueen linjasta ja tulevaisuudesta.

Ajattelen, että puolueena keskustan tulevaisuus on valoisa. On selvää, että puoluekentällä on edelleen tarvetta poliittiseen keskustaan kuuluvalle maltilliselle keskitien puolueelle. Toimintatavoiltaan keskustan erottaa muista puolueista muun muassa maltillisuus, kohtuullisuus ja ratkaisukeskeisyys. Keskustan ainutlaatuisuus näkyy siinä, että se tarjoaa aikamme suuriin kysymyksiin realistisia ratkaisuja ja toivon näköaloja.

Mielestäni keskustan ei tarvitse keksiä mitään uutta, vaan pysyä juurillaan. Sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta suomalaiset jakavat laajasti ne arvot, joihin keskustan toiminta on runsaan sadan vuoden aikana perustunut. Näitä arvoja ovat alueiden tasapaino, kansanvalta, luonnon viljely ja varjelu, yritteliäisyys, ihmisen itseauttamiskyky ja heikommista huolehtiminen.

Politiikassa on kyse luottamuksesta. Luottamus on yhteisten asioiden hoitamisen perusta. Sen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Siksi niin keskustan kuin jokaisen puolueen ja poliitikon tärkein kysymys on nyt ja aina: voiko meihin ja voiko minuun luottaa? Luottamus mitataan vaaleissa.

Pekka Aittakumpu Pekka Aittakumpu on keskustan ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulusta.