Valtaa pois byrokratialta

Ympäristöministeriöltä otetaan pois valta vahvistaa maakuntakaavoja sekä kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Tämä viikon takainen uutinen on jäänyt liian vähälle huomiolle. Se on tärkeä periaatteellinen uudistus.

Asialla on Juha Sipilän hallitus. Se on antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta. Sen mukaan ympäristöministeriö ei enää tulevaisuudessa vahvista maakuntakaavoja eikä kuntien yhteisiä yleiskaavoja.

Maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto ja kuntien yhteisestä yleiskaavasta puolestaan se taho, jonka tehtäväksi kaavan hyväksyminen on kulloinkin annettu.

Kyseessä on tärkeä päätösvallan siirto ja myös tarpeellinen byrokratian purkamistoimi.

Nykyinen tilanne on ollut käsittämätön. Vaikka maakuntakaava olisi hyväksytty kunnissa ja maakunnan elimissä yksimielisesti, se on vahvistettava ministeriössä. Ministeriöllä on myös tulkintavaltaa niin, että se on voinut hylätä osia tai jopa koko kaavan, jos se ei sen mielestä täytä lain velvoitteita.

Yksi byrokraatti on siis voinut kaataa demokraattisen menettelyn kautta syntyneen tuloksen. Sellainen ei ole nykypäivää.

Asia korostuu juuri kaavahankkeissa. Lain vaatimuksia voi tulkita ideologisesti. Näin on viime aikoina tapahtunutkin. Esimerkiksi käyvät kaupan suuret yksiköt. Suunnitelmien yli on saatettu vetää rasti punakynällä, jos ostoksille olisi hankala päästä julkisilla kulkuneuvoilla.

Sitä ei ole ajateltu, miten sohva kulkee linja-autossa tai polkupyörän tavaratelineellä. Sekin on merkille pantavaa, että samat kriteerit eivät näytä koskeneen pääkaupunkiseutua. Sinne kyllä kauppakeskuksia on rakennettu.