Suomen on tulevaisuudessakin kestettävä pandemiat ja muut mullistukset – siksi asepalveluksen rinnalle tarvitaan kansalaispalvelus

Pääkirjoitus

Koronapandemia on osoittanut, että yhteiskuntaa uhkaavat vaarat saattavat kehittyä yllättävän äkkiä. Siksi erilaisiin uhkiin kannattaa varautua silloin, kun asiat ovat vielä hyvin.

Suomi on vuosikymmenten ajan ollut hyvin varautunut sotilaallisiin konflikteihin. Kenties juuri siksi sellaisia ei täällä ole pitkiin aikoihin koettu.

Näkökulmaa kannattaisikin laajentaa: millaisiin muihin uhkakuviin olisi varauduttava nykyistä paremmin?

Elisabeth Rehn Bank of Ideas -ajatushautomo esitti pari vuotta sitten kansalaispalvelusmallia. Se tarkoittaisi tiivistetysti sitä, että jokainen 18–30-vuotias suomalainen olisi velvollinen suorittamaan kansalaispalveluksen joko perinteiseen tapaan asepalveluksena tai siviilipalveluksen korvaavana varautumispalveluksena.

Keskusta otti Oulun puoluekokouksessa kantaa kansalaispalvelun puolesta. Keskustan mallissa asepalvelukseen osallistumattomat koulutettaisiin esimerkiksi vaativiin ensiaputehtäviin, palokuntatoimintaan, öljyntorjuntaan, myrskyvahinkojen korjaamiseen, ruokahuoltoon, kadonneiden etsintään, meripelastukseen ja väestönhallintaan.

Kaikki suomalaiset on otettava mukaan puolustamaan isänmaataan.

Pandemian iskiessä tai öljytankkerin ajaessa karille voi yllättäen iskeä tarve tekeville käsille. Kansalaispalveluksen suorittaneet voitaisiin velvoittaa auttamaan maataan tällaisissa poikkeusoloissa.

Kuten koronakriisin aikana on havaittu, koulutusta pystytään järjestämään tehokkaasti myös etäopiskeluvälinein, mikä pienentäisi kansalaispalveluksen kustannuksia.

Kansalaispalvelusmallin kehittelyä on siksi syytä jatkaa. Mallista on kuitenkin tehtävä sellainen, että se ei romuta asepalveluksen suosiota.

Mikä tärkeintä, kansalaispalvelus ratkaisisi räikeän tasa-arvo-ongelman: vain miehiä koskevan asevelvollisuuden.

Jos lait säädettäisiin nyt, on vaikea kuvitella, että moinen epäkohta menisi enää nykyään läpi.

Suomi on kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Siksi kaikki suomalaiset on otettava mukaan sitä puolustamaan.