Yksimielinen tuki Katri Kulmunille

Mielipide

Keskustan Haminan kunnallisjärjestö kannattaa yksimielisesti puolueen puheenjohtajan Katri Kulmunin valintaa myös seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

Seuraavassa tueksi muutamia perusteluita.

Lyhyellä, poikkeukselliseen ajankohtaan sattuneella toiminta-ajalla ei ole ollut käytännössä mahdollista merkittävien, näkyvien tavoitteiden saavuttamiseen, työ on kesken.

Eroon ministerin paikalta johtanut kohu oli suurelta osin muiden aiheuttamaa ja ylimitoitettua.  Kulmuni teki silloin vaikean, mutta samalla ryhdikkään henkilökohtaisen ratkaisun.  Tätä arvostamme.

Puoluetta tulee oikeasti, ja näkyvästi johtaa, mihin uskomme hänellä olevan oikeanlainen, toimiva ote, kenttäväen kuulemisineen, ja järjestötyön kehittämisineen.  Luottamus johdon ja kentän välille on rakennettava uudelleen.

Arvostamme hänen vilpitöntä työtään, vahvaa, määrätietoista otettaan keskustalaisten arvojen säilyttämisen puolesta, niitä myös tarpeen mukaan uudistaen.

Uskomme, että hänen johdollaan, sitkeällä, pitkäjänteisellä työllä keskusta nousee, taas kerran.  Tähän työhön, hänen johdollaan olemme valmiit.

Toivomme myös useampien ehdokkaiden mukaan lähtöä, saamme siten perusteellista, keskustalle ominaista avointa, reipastakin keskustelua, ja annamme demokratian toimia.

Keskustan Haminan kunnallisjärjestö