Taistelu soterahoituksesta

Mielipide

Sote-rahoituksesta keskustellaan nyt runsaasti, koska asia on elintärkeä. Syytä on kuitenkin muistaa, mistä koko soten uudistustarve lähti liikkeelle: Ihmiset eivät päässeet ajoissa lääkäriin, saati jatkohoitoon. Kuntien rahat eivät riittäneet kulujen kattamiseen, koska verotuloja oli liian vähän tarpeeseen nähden.

Siksi tarvitaan veropohjaksi koko Suomen väestö ja kaikki yhteisöt. Näin ollen sotealueille ei tule antaa verotusoikeutta soteasioissa. Verotus on hoidettava valtion toimesta koko maata kattavasti erillisenä soteverotuksena irti valtion muusta verotuksesta. Valtio kerää kaupungeilta, kuntien väestöiltä ja yhteistöiltä varat, joita sote-menoihin käytetään. Valtio rahoittaa sotealueita väestörakenteen ja sairastavuuden perusteella. Sotealueet toteuttavat sotepalvelut valtiolta saaduilla varoilla, omien tarpeidensa mukaan. Mikäli ennusteet eivät pidä yhtä toteutuneen tarpeen kanssa, keskustelee alue valtion kanssa mahdollisista toimenpiteistä. Sotealueita ei poikkeustilanteissa jätetä pulaan, vaan valtio tulee apuun.

Alkuperäinen rahoitusmalli, jota keskusta ja hallitus ovat ehdottaneet, on ainoa oikea; koko yhteiskunta kantaa vastuun ja kulut, eikä eriarvoisuutta synny tätä kautta. Asiasta on jo nyt näkyvissä erilaisia pyrkimyksiä romuttaa jo päätettyä rahoitusmallia. On päivän selvää, että se alue, jonka sote-menot ovat pienemmät kun verotulot, ei vapaaehtoisesti avusta alijäämäisiä alueita. Siksi sote-verotuksen tulee olla täysin valtion hoidossa eikä sotealueiden hoidossa.

Omaishoitaja

Matti Ahonen

Mäntsälän keskusta

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen