Soten synnytys taas käyntiin

Mielipide

On hyvä, että hallitus jatkaa erillisratkaisua soteuudistuksessa. Uudenmaan kuntajohtajien ehdotus viideksi maakunnaksi on ensi yritys sotealueiden muodostamiseksi.

Ehdotuksessa näkyy jonkin verran  kotiin vetämistä. On epätarkoituksenmukaista perustaa viisi sotealuetta Uudellemaalle. Helsinki ja kolme muuta toimivat paremmin.

Kerava on mielekästä yhdistää Keski-Uusimaan kanssa, jolloin väkiluku kohoaa noin 236 000:een ja Vantaa on mielekästä liittää Itä-Uuteenmaahan, jolloin väkiluku on noin 330 000.

Alueethan edustavat itsehallintoa, joita kutsutaan maakunniksi. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan sotea koskevat asiat ja toimet ovat keskiössä.

On jälleen syytä palauttaa mieliin, miksi niitä suurempia hartioita tarvitaan eli isompaa väestöpohjaa. Ensimmäinen ja tärkein syy on se, että ihmiset pääsevät lääkäriin viikossa.

Yhtä tärkeä syy, jota ei usein huomata, on se, että kuntien varat eivät riitä ihmisten hoitamiseksi kunnolla, vaan tarvitaan enemmän maksajia (verotuloja), jotta kaikille saadaan kunnollinen hoito.

Siksi tarvitaan veropohjaksi koko Suomen väestö ja kaikki yhteisöt. Näin ollen maakunnille/sotealueille ei voida tai tule antaa verotusoikeutta sote-asioissa.

Verotus on hoidettava valtion toimesta koko maata kattavasti erillisenä soteverotuksena irti valtion muusta verotuksesta.

Valtio kerää kaupungeilta, kunnilta, yhteisöiltä ja väestöltä varat, joita sotemenoihin käytetään.

Valtio rahoittaa maakunta/sotealueita väestörakenteen ja sairastavuuden peruusteella, soten toteutukseen tarvittavat varat kuukausittain.

Maakunnat/sotealueet toteuttavat sotepalvelut valtiolta saaduilla varoilla, omien tarpeiden ja ennusteiden mukaan.

Mikäli ennusteet eivät pidä yhtä talousarvion kanssa, keskustelee alue valtion kanssa mahdollisista toimenpiteistä. Maakuntia/sotealueita ei poikkeustilanteissa jätetä pulaan vaan valtio tulee apuun.

Asiasta on jo nyt näkyvissä erilaisia tulkintoja ja toiveita.

On päivänselvää, että se alue,  jonka sotemenot ovat pienemmät kuin tulot, ei vapaaehtoisesti avusta alijäämäistä aluetta.

Todennäköisesti itsehallintokin estää lain mukaan avustuksen. Siksi soteverotuksen tulee olla  täysin valtion hoidossa eikä maakuntien/sotealueiden hoidossa.

Tämä ajattelu- ja toteutusmalli koki syntyhistoriansa jo vuonna 2015 eräässä Uudenmaan piirin tilaisuudessa.   

Matti Ahonen

Mäntsälän kunnallisjärjestön hallituksen jäsen                            

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen