Perustuslaki ohjaa sote-uudistusta

Mielipide

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tavoitteet ovat vaihdelleet. Perustuslakivaliokunta valvoo asioiden lainmukaista kulkua. Toimintojen määrittelyjen on oltava selkeitä ja rahoituksen oltava kunnossa. Monia on askarruttanut, mikä on henkilökohtaisen budjetin yhteys palvelujen rahoittamiseen.

Asioiden hahmottamisessa on tunnettava hyvin palvelujen saavutettavuus ja päätösten yhteys käytännön palvelujen laatuun. Huolella on pohdittava sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto ja maakunnalliset ratkaisut järjestetään oikeudenmukaisesti kansalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisvaltaisessa toiminnassa on tiedettävä tarkkaan koko maassa asuvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeet. Kotouttamisen kysymyksiä ei voida sivuuttaa. Tärkeä asia on, miten valitun eduskunnan perustuslakivaliokunta linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnalliset asiat väestöryhmien hyvinvointia edistävästi.

On mietittävä, miten valtio, maakunta, kunta ja kuntayhtymät toimivat markkinoiden kilpailutilanteessa. Toimintakriteerien on oltava selkeästi ymmärrettävissä. Suunnitelmissa on ollut esillä monia malleja, joita on ollut joskus vaikeahkoa seurata. Päätöksentekoa arvioidaan johtajuuden näkökulmasta.

Perustuslain ohjeistukset auttavat päätöksentekoa, kun ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja maakunnallisia rahoituksen kysymyksiä. Palvelujen tarvitsijoita on kuunneltava tarkkaan hyvinvointiratkaisuja ja johtopäätöksiä tehtäessä.

Kokemuksesta ja tutkimuksesta saatu tieto auttaa, kun pohditaan ja järjestetään hyvinvointiasioita, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä maakunnallisia ratkaisuja. Kun edetään harkiten ja kiirettä välttäen, toiminta pysyy hallinnassa.

Rakenteita, velkaantumista, työllisyyttä ja koulutusta koskevat kysymykset ovat päätöksenteon haasteita. Voidaan kysyä muun muassa, millaisia alueellisia kasvutarinoita päätöksenteko saa aikaan.

Veikko Vilmi

dosentti, yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteen tohtoriKuopio

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen