Kunnat, Hämeen liitto ja Yrittäjät, amiksissa tarvitaan nyt apua!

Mielipide

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Reformissa uudistettiin koulutuksen ohjausta ja rahoitusta sekä koulutuksen järjestämistä ja tutkintoja. Opiskelussa painottuivat entistä enemmän yksilölliset opintopolut ja työpaikalla oppiminen.

Osalla opiskelijoista opinnot ovat nopeutuneet ja tehostuneet, osa tarvitsee paljon tukea ja ohjausta. Uudistus on nostanut esille huolen ammatillisen koulutuksen laadusta ja huolen opiskelijoiden osaamisen varmistamisesta Tämä huoli on korostunut erityisesti koronakriisin aikana, kun opiskelu siirtyi verkkoon ja työpaikalla järjestettävän koulutus- ja oppisopimuspaikkojen saatavuus romahti erityisesti palvelualoilla.

Liian moni opiskelija jättää tutkintonsa suorittamatta ja eroaa kesken opintojen. Arviolta noin viidesosa opiskelijoista kuuluu riskiryhmään, jossa opinnot uhkaavat jäädä suorittamatta loppuun. Opintojen keskeyttämiseen on monia syitä. Osa näistä syistä olisi helposti poistettavissa ja niin tulisikin toimia. Yksi tällainen konkreettinen haaste on koulutus- ja oppisopimus tarjonnan varmistaminen. Tarvitaan vahvaa kumppanuuksien luomista hämäläisten yrityksien ja oppilaitosten välille.

Paitsi että tarvitaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikkoja, tarvitaan myös keskustelua opiskelijan tarpeista ja oikeuksista olla työpaikkajakson aikana opiskelija, ei valmis työntekijä. Näin vältetään työpaikkajaksojen keskeytymisiä.

Jotta ammatillisessa koulutuksessa onnistutaan, opettajien täytyy olla pedagogisesti osaavia ja paikalliset työelämäsuhteet tuntevia ja opettajien työelämäosaaminen tulee olla kunnossa. Tähän tarvitaan tukea ja verkostoja. Hyvistä yhteistyöverkostoista tulisikin rakentaa ammatillisen koulutuksen vahvuus Hämeessä.

Luontevia vetureita ovat kuntien elinkeinotoimijat (esimerkiksi Yritysvoimala, Veturi ja Linnanseutu), Hämeen liitto ja Hämeen yrittäjät, jotka toimivat avainasemassa koko maakunnan elinvoiman kehittämisessä. Korulauseiden ja juhlapuheiden sijaan tarvitaan syvempää yhteistyötä. Sen tulee olla konkreettista ja mitattavissa. Kannustamme asettamaan koko maakuntaan tavoitteen: Mielekäs, oman alan harjoittelupaikka jokaiselle ammattiin opiskelevalle!

Keskustan Etelä-Hämeen piirin piirihallitus

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen