Kiusaaminen loppuu ja koulurauha palautuu

Mielipide

Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin yhteisestä tutkimushankkeesta ”terveoppivamieli” on saatu erinomaisia tuloksia ja kokemuksia.

Hanke käynnistyi vuonna 2014 ja siihen on osallistunut 12–15 vuotiaita peruskoululaisia yhteensä 3 519. Oppilaiden lisäksi hankkeeseen on osallistunut opettajia ja oppilaiden vanhempia.

Hankkeen käytännön toteutus tarkoittaa sitä, että jokaisena koulupäivänä oppilaat osallistuvat Mindfulnessin mukaisiin rentoutushetkiin. Niiden aikana oppilaat oppivat hyväksyvää läsnäoloa ja tarkkaavaisuuden suuntaamista kyseessä olevaan hetkeen.

Opettajien kommenteja: ”Tietoisen läsnäolon menetelmä auttaa keskittymään. Ei huutoa, hälinää eikä levotonta tungeksimista luokan ovella. Oppilaat tulevat paikoilleen ääneti. Luokka pysyy rauhallisena. 5B-luokka on hiljainen. Porukka on innokasta oppimaan uusia asioita. Luokassa on hyvä henki ja kaikki otetaan huomioon. Opettaja ei ole havainnut kiusaamista, tai että joku jätettäisiin yksin. Oppilaat selvittävät riidat itse.”

Oppilaiden kommentteja: ”Ennen suutuin ja aloin huutaa, mutta nyt mietin, mitä oikeasti haluan sanoa ja mitä haluan tehdä. Saan tehtyä asioita nopeammin ja huolellisemmin. Nyt tiedän mitä teen, kun panikoin tai stressaan. Rentoutuksella aloitetut oppitunnit sujuvat tavallista rauhallisemmin, ja tehtäviin keskittyminen on helpompaa.”

Päivittäin toteutettujen rentoutushetkien seurauksena oppilaitosten ilmapiiri paranee olennaisesti, kiusaaminen loppuu, oppilaiden häiritsevä käyttäytyminen oppituntien aikana vähenee tai loppuu kokonaan, oppilaiden oppimiskyky paranee huomattavasti, opettajat pystyvät paremmin suorittamaan tehtäväänsä. Opettajat pystyvät rauhallisesti selvittämään haastavat tilanteet.

Lisäksi rentoutuksen säännöllisellä harjoittamisella on lukuisissa tutkimuksissa todettu stressin hallitsemisen myötä monia terveydellisiä vaikutuksia, koska rentoutus vaikuttaa kehoon täysin päinvastoin kuin stressi.

Helsingin yliopistolla on pääkaupunkiseudun päiväkodeissa meneillään myös tutkimushanke ”pienioppivamieli”. Hankkeesta saadut kokemukset ovat yhtä erinomaisia kuin peruskouluja koskevasta hankkeesta on saatu. Päiväkodeissa on tunnetusti paitsi hälinää myös kiusaamista. Hankkeessa ovat mukana 3–6 vuotiaat lapset.

Huutoa ja hälinää. Harmistusta ja hikihelmiä. Normitilanne päiväkodissa? Näin ei suinkaan tarvitse olla, jos lasten arjen kitkakohtiin paneudutaan ajan ja asiantuntemuksen avulla.

Hankkeeseen kuuluu lempeä asenne haastavissa tilanteissa. Vähäinenkään rankaiseminen ei enää ole nykyaikaa, vaan asiat hoidetaan muulla tavalla kuntoon. Päiväkodeissa lapsille pidetään päivittäin kolme minuutin mittaista rentoutushetkeä. Jo kolmivuotiaatkin ovat innolla mukana.

Lapset pitävät niistä niin kovasti, että he oikein odottavat ja pyytävät, että pidettäisiin taas POM-hetki (PieniOppivaMieli). Lisäksi lapsille annetaan aivo-oppia pehmolelujen avulla ja opetetaan vuorovaikutustaitoja.

Jotkut lapset ovat vieneet rentoutusta kotiinkin. Kun äiti ja isä ovat sanailleet kovalla äänellä, lapset ovat neuvoneet heitä keskittymään hengityksen seuraamiseen.

Rentoutuksen käyttöön ottaminen on nykytilanteessa olennaisesti riippuvainen opettajien aktiivisuudesta ja ymmärryksestä. Me kaikki ihmiset olemme omien uskomusten ja ennakkoluulojen orjia. Toiset kuitenkin huomattavasti enemmän kuin toiset.

En malta olla lainaamatta Vaasan yliopiston tutkimusjohtaja Mari K. Niemen lausumaa Nette-lehden haastattelussa: ”Kriittinen saa olla mutta ei ennakkoluuloinen. Ja yksi piirre on ylitse muiden, ja se on uteliaisuus.”

Vaasan peruskoulujen ja päiväkotien opettajille on pidetty esitelmiä edellä mainituista hankkeista. Kaikki opettajat eivät kuitenkaan vielä ole toteuttaneet rentoutusta käytännössä, vaikka kouluista on jo saatu palautetta erittäin myönteisistä  kokemuksista.

Kiusaaminen ja siihen puuttuminen on ollut jo vuosikausia ollut näyttävästi esillä mediassa. Ongelman kitkemiseksi rentoutus on osoittautunut oivaksi ja lempeäksi keinoksi vaikuttaa lasten ja aikuisten mieliin.

Hankkeista ja niiden myönteisistä kokemuksista on tieto toimitettu myös opetusministeriöön ja opetushallitukseen. Mielestäni rentoutuksen tulisi kuulua kaikissa kouluissa keskiasteen oppilaitokset mukaan luettuna pakollisena osana opetussuunnitelmaa ja päiväkotien päivärutiineihin.

Ennen kuin tämä tavoite toteutuu, tulisi kaikkiin kiusaamistapauksiin puuttua välittömästi. Kiusaaminen johtuu aina siitä, että kiusaajalla itsellään on jokin ongelma. Kun ongelma saadaan psykoterapialla poistetuksi, niin kiusaaminen loppuu hänen osaltaan. Sen vuoksi on tärkeää, että sekä kiusaaja että kiusattu pääsevät välittömästi psykoterapiaan.

Vesa Vuorinen

Vaasa

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen