Keskusta täyttää puoluekentän tyhjän aukon

Mielipide

Vihreiden Pekka Sauri analysoi puolueensa vaalitappion syitä.

”Saurin näkemyksen mukaan Suomesta puuttuu liberaali demokraattinen puolue, joka pystyisi yhdistämään pohjoismaisen hyvinvointimallin, elikeinoelämän, yrittäjyyden sekä ympäristön suojelun.” Hänen mielestään vihreiden tulisi vahvistaa kannatustaan näiden osa-alueiden avulla.

Häneltä on kuitenkin jäänyt huomaamatta, että puoluekentässä tämä paikka on aina ollut keskustan vankoissa kourissa. Puolue on kantanut hallitusvastuuta vaalikaudesta toiseen, jona aikana pohjoismainen hyvinvointimalli on kestänyt läpi erilaisten suhdanteiden.

Tämä on onnistunut kiinnittämällä huomiota myöskin tulopuoleen. Tämä vaatii vahvaa osaamista elinkeinojen ja yrittäjyyden saroilla.

Ympäristön suojelussa keskustan näytöt ovat omaa luokkaansa. Eläminen ja toimeentulon hankkiminen ympäristön kanssa sopusoinnussa ovat niitä arjen tekoja, jotka ovat luonnonsuojelua parhaimmillaan.

Verojen korottaminen ja ihmisten elämää vaikeuttavien rajoitusten määrääminen ympäristön suojelemiseksi eivät ole järkevää politiikkaa.

Miten liberaalinen puolue on keskusta?

Määritelmän mukaan arvoliberaalit korostavat yksilönvapautta, suvaitsevaisuutta ja kansainvälisyyttä. Ilmari Korhonen: ”Arvoliberaaleja puolueita: kaikki vasemmistopuolueet, RKP, kokoomus. Arvokonservatiivisia puolueita: perussuomalaiset, kristillisdemokraatit . Kokoomuksessa ja keskustassa sekä arvoliberaaleja että arvokonservatiiveja.”

Keskustan linjaa voisi parhaiten kuvat ilmaisulla järkiliberaali. Siinä yksilön vapaus nähdään tärkeänä arvona, mutta sen rinnalla korostuu yksilön vastuu yhteiskunnassa. Oikeisto ja vasemmisto korostavat kumpikin omalla tavallaan yksilön oikeuksien hallitsevaa roolia.

Keskustassa on aina ymmärretty yksilön vapauden toteutuvan parhaiten yhteisvastuullisessa kansalaisuudessa.

Ilpo Pernaa