Hallitusohjelman toteuttaminen on hallituksen vastuulla

Mielipide

Kehysriihen neuvottelutulokset olivat suuri pettymys sovitun hallitusohjelman kannalta. Pandemia ei estä tekemästä päätöksiä. Hallituksella tulee olemaan suuria vaikeuksia täyttää hallitusohjelmassa sovitut tavoitteet jäljellä olevalla kaudellaan. 

On merkille pantava se tosiasia, että vasemmisto vihreiden kera ei todellisuudessa ole sisäistänyt eikä hyväksynyt alkuperäistä hallitusohjelmaa tavoitteineen.

Viimeaikaiset toimet ja lausunnot pyrkivät selkeästi hylkimään sitä tosiasiaa, että vain investointien ja yksityissektorin työpaikkojen tarpeellinen lisäys mahdollistaa hyvinvointivaltion pystyssäpitämisen sekä velkojen maksun.

On ollut havaittavissa pyrkimystä muuttaa ikivanhaa periaatetta, että kuluttaa ei voi enempää kuin tienaa. Surutta voi vajeen kattaa painamalla lisään rahaa, tai jättää velat maksamatta, ainakin siirtää niitä. 

Maailmalla on todennäköisesti vallitseva käytäntö, että vastikkeetonta rahaa painetaan sekä otetaan käyttöön jatkuvasti. Tällainen käytäntö johtaa taloudelliseen katastrofiin ennemmin tai myöhemmin. 

Miten keskusta saisi nämä nuoret hallituskumppanit ymmärtämään ja omaksumaan sen, että hallitus on se, joka luo edellytykset investointeihin ja työllisyyden nostamiseksi lainsäädännöllä ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

Näitä tarvittavia riittävän kovia päätöksiä eivät tee ammattiyhdistykset tai asetetut toimikunnat. Hallituksen on ne tehtävä esimerkillään Suomen johtajuudesta.

Näitä vaikeita tarpeellisia päätöksiä on ennenkin demareiden ja keskustan yhteistyöllä kyetty tekemään. Suuri osa äänestäjistä katsoo ja aprikoi nyt, kantavatko vasemmisto ja vihreät tarvittavan vastuun maamme tulevaisuudesta.

Matti Ahonen 
Mäntsälä