Apua tarvitaan muusikoiden ahdinkoon pandemian kourissa

Mielipide

Koronatilanteen vuoksi muusikoilla työt ovat kiven alla ja moni elää työttömyysetuuksien tai ansiosidonnaisen äivärahan turvaamana.

Tilanne on ajanut muusikot taloudelliseen ahdinkoon. Osa-aikaista keikka- ja opetustyötä on jonkin
verran tarjolla, mutta sitä ei uskalleta ottaa vastaan tukien pienenemisen pelossa. Tämä ongelma on yhteiskunnallisesti mittava ja siihen tulee saada muutosta.

Nykyinen tukijärjestelmä ei kannusta työntekoon, vaan se lisää riskiä tehdä työtä pimeästi.
Soviteltu työttömyysetuus vähentää saadun tuen määrää niiltä osin, kuin korona-aikana 500
euroon nostettu suojaosa ylittyy.

Etuuskäsittelyyn liittyvä hallinnollinen työ on lisäksi työlästä. Palkkakuittien ja työtodistusten saaminen voi olla ylipäätään hankalaa, sillä monesti musiikkialalla sopimukset jätetään kokonaan tekemättä. TE-toimisto saattaa lisäksi katsoa muusikon päätoimiseksi yrittäjäksi, vaikka hänen tulonsa ovat olleet vain muutamia tuhansia
euroja vuodessa.

Tällaisessa tilanteissa muusikko voi menettää oikeutensa hädin tuskin elinkustannukset kattavaan työmarkkinatukeen. Arvioitaessa yritystoiminnan sivutoimisuutta tulojen määrän sijaan ratkaisevampaa on työmäärä.

Muusikko voidaan katsoa päätoimiseksi yrittäjäksi, jos hänen työmääränsä on niin suuri, että se estää kokopäivätyön
vastaanottamisen, oli yritystoiminta sitten kannattavaa tai ei.

Muusikot ja muut taiteilijat valitsevat ammattinsa kutsumuksesta ja moni oireilee koronatilanteessa, sillä normaalin elämänsisällön puuttuminen aiheuttaa ahdistusta ja pahoinvointia.

Muusikon pitäisi pystyä keskittymään oman alan töihin byrokratian pyörittämisen sijaan. Osa-aikaisesta keikkatyöstä pitäisi tehdä kannattavaa ja vähentää houkutusta tehdä työtä pimeästi. Tarvitaan malli, joka mahdollistaa energian kanavoimisen työntekoon.

Perustulon avulla työn tekemisen esteitä ei olisi ja freelancermuusikon työllistyminen helpottuisi merkittävästi. Samalla houkutus tehdä työtä pimeästi poistuisi. Näin ollen positiiviset vaikutukset ulottuisivat yksilötasolta yhteiskuntaan, aina muusikoiden hyvinvoinnista talouteen.

Anna Zapasnik

Oliver Müller

Sampsa Heiniö

Matti Yli-Pietilä

Lotta Virkkunen

Anni Thomsson

Anni Manninen

Veera-Selina Lajoma

Iina Mutikainen

Vadim Grumeza

Flora Kok

Maria Gertsjak

Anna Maria Huohvanainen

Marjaana Rinne

Vilma Peltokangas

Hilma Raussi

Laura Wäre

Kati Helasaari

Kati Narvanmaa

Jani Jokinen

Sabrina Chniber

Sami Jaakkola

Erica Giacoletto

Kalle Hakosalo

Jenna Nuorala

Ville Salojärvi

Ida Alanen

Minna Tuuliainen

Susanna Karhi