Mauri Pekkarinen:

Biopolttoaineet liikenteen päästövähennysten avain

Blogi

Liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat suurin päästökaupan ulkopuolinen saastuttaja Suomessa. Nämä noin 11 miljoonan hiilidioksiditonnin (CO2) päästöt Suomi aikoo puolittaa noin 5,5 miljoonaan CO2-tonniin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on tavattoman vaativa.

Liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijoilla teettämä raportti kertoi, että valtaosa puolittamistarpeesta, 37 prosenttia, saadaan aikaan jo päätetyillä toimilla, muun muassa uusiutuvien sekoitevelvollisuudella ja jo päätetyillä veronkorotuksilla, sähkö- ja biokaasuautojen lisäämisellä.

Loput 13 prosenttia, päästöjen määrällä mitaten 1,55 miljoonaa CO2-tonnia, pitäisi vähentää muilla toimilla.

Kyseisten asiantuntijoiden mielestä ylivoimaisesti tärkein keino tuon urakan hoitamiseksi olisi liikenteen verotuksen kiristäminen joko polttoaineiden verotusta tai päästökaupan ”otetta kiristämällä”.

Polttoaineen verotuksen kiristäminen ilman toimivaa kompensaatiota johtaa alueelliseen eriarvoistumiseen.

Kaiken lisäksi minä en oikein usko, että Suomen yli kolmen miljoonan autokannan siirtyminen sähköön yhdeksässä vuodessa tulee toteutumaan kaavaillun mittaisena.

Sähköautoja toki valmistetaan maailmassa noin sata miljoonaa kappaletta vuodessa, muttei ihan lähivuosina radikaalisti enempää.

Kaiken lisäksi akkujen nykyiset raaka-aineet, Kongosta lapsityövoimalla ja ympäristöä pilaavalla tavalla tuotettava koboltti tai ainakin lännessä rajalliset litiumvarat, asettavat toistaiseksi omat hidasteensa.

Pelkistetty arvioni on, ettei polttomoottorista päästä myöskään Suomessa eroon vuoteen 2030 mennessä. Mutta olemassa olevan autokannan päästöjä voitaisiin vähentää vieläkin enemmän juuri Suomessa meille luontaisella tavalla, lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä.

Esityksestäni Suomi lähti liikenteen biopolttoaineiden edistämisen tielle vuoden 2006 lopulla, kun ensimmäisen kerran pohdiskelimme, miten liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää.

Sain idean velvoittaa polttonesteiden suuret jakeluyhtiöt lisäämään perinteisen liikennepolttoaineen sekaan vuodesta toiseen kasvava osuus biopolttoainetta.

Soitin vielä samana päivänä Neste Oyj:n silloiselle toimitusjohtaja Matti Lievoselle ja kysyin, pystyykö Neste toimittamaan tällaiseen tarkoitukseen riittäväsi uusiutuvaa polttoainetta. Vastaus oli kyllä.

Siitä käynnistimme liikenteen biopolttoaineen askel askeleelta kasvavan sekoitevelvoitteen, joka vuoteen 2020 mennessä asetettiin 20 prosenttiin osin niin sanotun tuplalaskennan avulla.

Nousimme nopeasti koko Euroopan ykköseksi ja Neste maailman johtavaksi uusiutuvan liikenteen biopolttoaineen tuottajaksi. Sipilän hallituksen jatkotoimien ansiosta Suomen uusiutuvan tavoite on nyt 30 prosenttia.

Olen varma, että muulla ei liikenteen päästöjä kyetä vähentämään näin nopeasti. Suomen yli kolmen miljoonan auton miljoonan kanta uudistuu keskimäärin 120000-130000 autolla vuodessa.

Sanomani on, että raideliikenteen rakentaminen pitkille etäisyyksille ja tiheämmässä kaupunkiyhdyskunnassa on ihan hyvä asia niin ilmaston kuin muillakin seikoilla perustellen.

Mutta valtaosan Suomen tarvetta sillä ei hoideta. Auto on edelleenkin ainut ja välttämätön asia ylivoimaisesti suurimmassa osassa Suomea.

Niinpä liikenteen polttoaineen verotus ei juuri autoja noilla alueilla vähennä. Mutta noiden alueiden asukkaiden elinkeinoelämän kustannuksia se kyllä lisäisi.

Parempi olisikin, että hallitus korottaisi sanottua liikenteen biopolttoaineen sekoitevelvoitetta ja ottaisi biokaasun menettelyn piiriin. Asiantuntija-arvioiden mukaan tuon 30 prosentin ylikin voidaan velvoitetta moottoreiden sietäessä sellaisen.

Biokaasun päästövähennysvaikutukset ovat toki hitaammat, mutta kannatettavia nekin. Käytössä olevia autoja voidaan toki muuttaa biokaasulle. Eteneminen sillä saralla tapahtuu kuitenkin ensi sijassa uusien autojen oston kautta.

Biokaasun kotimaisen tuotannon mahdollisuudet ovat mainiot, kunhan alan teollisuuteen ja jakeluinfraan satsataan tosissaan. Ja nyt on aika siihen, kun elvytysrahaa on jaossa vihreisiin hankkeisiin. Lisäksi biokaasuautojen verotus on uudistettava.

Vaikka monesti sanotaan, etteivät kaikki automerkit valmista kaasuautoja, todettakoon, että biokaasukäyttöisiä automalleja on maailmassa noin 300.

Mikään ei ole kuitenkaan ilmaista. Ainakin toistaiseksi sekä biopolttoaine että biokaasu ovat kokonaiskustannuksiltaan vastaavia fossiilisia kalliimpaa. Näiden raaka-aine ja työ on kuitenkin kotimaista ja siitä kannattaa vähän maksaakin.

Eikä mikään ole sellaista, jota yltiöpäinen vihreys ei vaaranna!

Tällä tarkoitan sitä, että EU:n päätöksentekopöydissä on valmisteilla monia sellaisia uudistuksia, jotka uhkaavat biopohjaisten polttoaineiden kestävää käyttöä. Ne on estettävä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen tuoreuttama esitys GPS-perusteisesta liikenteen verotuksesta saattaa olla toimiva.

Englannissa sitä on jo kokeiltu. Se vaatii kuitenkin vuosia tullakseen käyttöön.

Mauri Pekkarinen Mauri Pekkarinen (kesk. / Renew Europe) on Euroopan parlamentin jäsen. Hän jättäytyi pois eduskunnasta pitkän kansanedustajauran jälkeen keväällä 2019.