Keskustan Talja: Soten tavoitteena lähipalveluiden saatavuus

Sote

Hallituksen keskustelu järjestämisvastuualueiden määrästä ei kansanedustaja Martti Taljan (kesk.) mukaan ole sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen keskeisin tavoite.

– Tärkeintä on pohtia maakunnissa alueittain niitä keinoja, joilla saamme kansalaisten palvelut turvattua ja lähipalvelut tarjottua riittävän lähellä ihmistä, Päijät-Hämeen keskussairaalaa aiemmin johtanut Talja sanoo.

– Palvelut on saatava paremmiksi. Maakuntien tulee rakentaa palveluketjut, joilla palvelut turvataan, Talja korostaa.

Hänen mielestään myös alueellinen yhteistyö on tärkeää.

Tulevien sote-alueiden on joka tapauksessa kyettävä myös aluerajat ylittävään yhteistyöhön.

– Ehdottomasti tärkein tavoite sote-uudistuksessa on kansalaisten tarvitsemien palveluiden parantaminen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä.

Tulevaisuudessa yhtenäiset sähköiset järjestelmät tulevat olemaan keskeisessä osassa palveluketjujen hallinnassa ja kansalaisten oikea-aikaisessa palveluiden saannissa, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen sanoo.