Keskustan Rossi ja Pakkanen kiittävät liikenneministeri Berneriä: ”Nyt aikaansaatu raportti antaa hyvät perusteet maamme liikennepolitiikan ja investointien edistämiselle”

Edustajat korostavat rahoitustason noston merkitystä väyläverkoston ylläpidossa
Liikennepolitiikka

Parlamentaarisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän keskustalaiset jäsenet, kansanedustajat Markku Rossi ja Markku Pakkanen ovat tyytyväisiä valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tultua työryhmän hyväksymäksi yksimielisesti.

– Haluamme antaa suuret kiitokset työryhmän puheenjohtajana toimineelle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.) työn määrätietoisesta edistämisestä ja ohjaamisesta. Nyt aikaansaatu raportti antaa hyvät perusteet maamme liikennepolitiikan ja investointien edistämiselle. Kaikkien eduskuntapuolueiden sitoutuminen yhteisiin tavoiteisiin antaa uskoa panostuksiin väyläverkostomme kohentamiseksi, Rossi ja Pakkanen toteavat.

Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmastomuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus ovat johtavia tavoitteita ensi vuosikymmenen liikennepolitiikassa, edustajat uskovat.

12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkistetaan aina vaalikausittain eduskunnassa. Nyt aikaansaatu loppuraportti tuodaan talvella eduskuntaan selonteon muodossa, jolloin kansanedustajat pääsevät keskustelemaan vaalikauden päätteeksi tulevien vuosien tarpeista ja linjauksista.

– Jotta väylästömme kehittämistä ja korjausvelan pienentämistä voidaan edistää määrätietoisesti, on seuraavan eduskunnan ja hallituksen saatava aikaan myös uusia rahoitusmuotoja nykyisen budjettirahoituksen ohelle. Väyläverkoston muodostaminen erilliseksi valtioenemmistöiseksi yhtiöksi antaisi varsinkin kehittämishankkeille uutta vauhtia. Jos nykyistä rahoitustasoa ei pystytä nostamaan merkittävästi, kestää jo nykyisten infrahankkeiden toteuttaminen sata vuotta, Rossi ja Pakkanen kuvaavat.

Liikenne- ja viestintäministeriön raportti esittää, että bensiini- ja dieselpolttoaineiden käytöstä luovuttaisiin vuoteen 2035 mennessä.