Keskustan Pylväs odottaa lunastuslakityöryhmän mietintöä: "Maanomistajille on tullut tunne, että lakia hyväksi käyttäen viedään maat ilmoitustyyliin"

Lunastuslaki

Keskustan kansanedustaja Juha Pylväs on ollut huolissaan lunastuslain uudistamisen etenemisestä ja aikataulusta.

Jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Pylväs totesi, ettei laki vastaa enää tämän päivän tarpeita.

Eri puolilta maata on hänen mukaansa kuulunut jo pitkään viestejä, millaisella asenteella esimerkiksi sähköyhtiöt kohtelevat maanomistajia.

– Murheellinen esimerkki on Pudasjärvi–Ranua-sähkölinjan tapaus, jossa maanomistajille ei ilmoitettu linjan alle jäävässä metsässä tehtävistä hakkuista.  Maanomistajille on tullut tunne, että lunastuslakia hyväksi käyttäen viedään maat ilmoitustyyliin, Pylväs jyrähtää.

Vastauksessaan oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) toteaa, että ministeriössä toimii työryhmä, joka on valmistellut lunastuslainsäädännön uudistamista.

– Työryhmän tehtävänä on tarkastella nykyisen lain korvausperusteiden ja korvausmenettelyä koskevan sääntelyn ajanmukaisuutta.

– Sen tulee laatia myös tarpeelliset säännösehdotukset lunastuslain muuttamiseksi siten, että perustuslaista johtuva täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa, vastauksessa mainitaan.

Työryhmän on tarkoitus saada mietintönsä valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Jatkovalmistelusta ja sen aikataulusta päätetään tämän jälkeen.

Kansanedustaja Pylväs sanoo odottavansa työryhmän mietinnön valmistumista suurella mielenkiinnolla.

– Voimalinjat ovat välttämättömiä ja huoltovarmuus pitää varmistaa koko maassa. Tätä ei kuitenkaan pidä tehdä pelkästään maanomistajien kustannuksella, ilman yhtiöiden vastuuta.

– Jo ilmastonmuutoksen nimissä tarvitsemme enemmän metsiä Suomeen, ei ylimääräisiä turhia joutomaita voimalinjoille, Pylväs korostaa.