Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri kiittää vihreiden linjausta ja kutsuu nämä ”samoille raiteille”

Raideliikenne

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri on tyytyväinen vihreiden esittämästä lähijunayhteydestä Oulusta Tornioon ja Raaheen.

Keskustapiiri vaati vuosikokouksen kannanotossaan viime syksynä kaksoisraiteen jatkamista Tornioon saakka sekä Oulun seudun lähijunan toteuttamista Ylivieskasta Iihin. Lisäksi piiri vaati selvittämistä lähijunaliikenteen laajentamisesta myös muualle maakuntaan.

– Yhteinen näkemys on, että lähijunaliikenteen hyödyt ovat merkittävät. Se helpottaa työ-, opiskelu- ja asiointiliikennettä sekä torjuu osaltaan ilmastonmuutosta. Oulun seudun lähijuna parantaa merkittävästi alueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta vertailussa muihin kaupunkiseutuihin, piiri toteaa kannanotossaan.

– Se myös edistää kestävää tapaa elää ja liikkua sekä tarjoaa vaihtoehdon yksityisajoneuvojen käytölle. Raideyhteyksien kehittäminen tukee monipaikkaista elämää ja ihmisen mahdollisuutta valita oma kotipaikkansa.

Vihreät esitteli maanantaina uusia lähijunaliikennelinjauksiaan. Tavoitteena on lisätä lähijunaliikennettä suurimmilla kaupunkiseuduilla. Uutta, säännöllistä lähijunaliikennettä pitäisi puolueen mielestä saada nyt Tampereen, Turun, Lahden, Kouvolan ja Oulun seuduille.

Raideliikenteen kehittäminen tukee Pohjois-Suomen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa siten myönteisesti Suomen vientiin, Pohjois-Pohjanmaan keskusta muistuttaa. Kaksoisraide parantaa Tornion, Oulun ja Oulun eteläisen välistä liikennettä sekä lyhentää matka-aikaa eteläiseen Suomeen. Päärata on saatava viimein kuntoon ja Pohjois-Pohjanmaasta helposti saavutettava maakunta, piiri terävöittää.

– Haluamme jatkaa hyvää yhteistyötä raideliikenteen eteen yhdessä muiden puolueiden kanssa.