Keskustan Ovaska: Koulutus nostettava kehitysyhteistyön kärkeen 

Kehutysyhteistyö

Keskustan edustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Jouni Ovaska on nostanut budjetin palautekeskustelussa esille koulutuksen merkityksen kasvattamisen Suomen tekemässä kehitysyhteistyössä.

– Suomi on tunnettu korkeatasoisesta koulutuksesta varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka. Laadukas koulutus on myös yksi Suomen kehitysyhteistyön painopistealueista, mutta se olisi nostettava suoraan kehitysyhteistyön kärkeen.

– Suomella on paljon annettavaa koulutuksen perustan vahvistamisessa muun muassa kehittämällä kehitysmaiden opettajankoulutusta, koulutussektorin rakenteiden vahvistamista ja koulutusviennin edistämistä, hän toteaa tiedotteessaan..

Ovaska muistuttaa, että Euroopan unionin komissio valmistelee Afrikka-strategian komissaari Jutta Urpilaisen johdolla.

Suomi laatii myös kokonaisvaltaisen Afrikka-strategian, jonka tavoitteena on laajentaa poliittista ja taloudellista kanssakäymistä Afrikan maiden kanssa.

– Afrikan merkitys kasvaa EU:n naapurina ja strategisena kumppanina. Suomen on tarjottava osaamisensa koulutussektorilta unionin Afrikka-strategiaan valmisteluun. Yksityinen sektori on myös otettava vahvasti siihen mukaan.

Keskustaedustajan mielestä ainoastaan julkisella kehitysyhteistyöllä ei pystytä vastaamaan kehityshaasteisiin vaan Afrikan kehityksen vauhdittamisessa tarvitaan yksityisen sektorin vahvempaa roolia.

– Suomalaisilla koulutusviennin yrityksillä on erinomaiset edellytykset viedä Afrikkaan koulutusosaamista, Ovaska esittää.