Keskustan Maijala iloitsee kalastuslain etenemisestä: "Ylälappilaisten paikallisten asukkaiden kalastusmahdollisuuksia tullaan parantamaan kalakantojen sallimissa rajoissa"

Valiokunnan ponnessa edellytetään, että hallitus tulee selvittämään mahdollisimman pian myös lainmuutostarpeet kalastusoikeudet omistavien koskitilojen oikeudesta osallistua kalatalousalueen toimintaan
Kalastuslaki

Keskustan lappilainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala on tyytyväinen kalastuslain etenemiseen eduskunnassa. Maijala kuvailee kalastuslakiin maa- ja metsävaliokunnassa tehtyjä muutoksia suureksi voitoksi lappilaisille.

– Kalastuslaki saatiin maa- ja metsätalousvaliokunnasta ja sen suurin asia on pitkään työn alla ollut kolmen pohjoisimman kunnan asukkaiden kalastusoikeus valtion virtavesillä. Lain läpimeno on nyt varma.

– Ylälappilaisten paikallisten asukkaiden kalastusmahdollisuuksia tullaan parantamaan kalakantojen sallimissa rajoissa. Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kuntien asukkailla on jatkossa oikeus lunastaa Metsähallitukselta henkilökohtainen kausilupa omassa kunnassa sijaitsevien lohen sekä taimenen nousualueiden kalastukseen, Maijala iloitsee.

Valiokunnan ponnessa edellytetään, että hallitus tulee selvittämään mahdollisimman pian myös lainmuutostarpeet kalastusoikeudet omistavien koskitilojen oikeudesta osallistua kalatalousalueen toimintaan.

– Pontena on kaksi pohjoisen vaikeaa asiaa. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää mahdollisimman pikaisesti lainmuutostarpeet sekä arvioi lainmuutostarpeet osakaskuntien vähemmistöosakkaiden oikeuksien vahvistamiseksi Ylä-Lapissa.

– Saavutettu tulos on kovan väännön seurausta. Kiitos etenkin ylälappilaisille, jotka olette jaksaneet pitää ääntä tässä asiassa oikeuksienne puolesta! Maijala kiittää.