Keskustan Lehtimiehet: ”Postin ongelmat vaarantavat sananvapautta ja yksipuolistavat perustuslaillista oikeutta vastaanottaa viestejä”

Posti

Keskustan Lehtimiehet vetoaa voimakkaasti valtiovaltaan postin toimintaedellytysten turvaamiseksi.

– Postin toiminnan alituiset muutokset eivät saa vaarantaa sanoma- ja paikallislehtien ilmestymistä.

Yhdistyksen kannanoton mukaan näin on nyt käymässä.

– Posti on jo pitkään ollut julkaisutoiminnalle arvaamaton kumppani. Toistuvien ja kohtuuttomien hinnankorotusten lisäksi arkea ovat olleet yksipuoliset muutokset jakeluaikatauluihin ja ilmestymispäiviin. Viime aikoina posti on myös ryhtynyt kilpailemaan paikallisten medioiden kanssa samoilla ilmoitusmarkkinoilla, yhdistys toteaa kannanotossaan.

– Sähköisen informaation ja sähköisten palvelujen lisääntyessä Postin tulot ovat merkittävästi vähentyneet. Kulujaan Posti ei ole voinut supistaa samassa suhteessa. Tämä on saanut postin etsimään jälleen kerran ratkaisuja sanoma- ja paikallislehtien jakeluiden hinnankorotuksista.

Yhdistyksen kannanotossa todetaan, että postinkulun ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset vaarantavat sananvapautta ja yksipuolistavat kansalaisten perustuslaillista oikeutta vastaanottaa viestejä.

Keskustan Lehtimiehet ry:n syyskokous vaatiikin, että liikenne- ja viestintäministeriö tekee ajankohtaisen selvityksen postin toiminnasta ja ryhtyy riittäviin toimiin turvatakseen kansalaisten oikeuden saada lehtensä ja kirjeensä luotettavasti ja ajallaan.

– Kilpailu ja jakelutoiminnan järkeistäminen esimerkiksi luopumalla kerrostalojen luukkujakelusta voivat auttaa tiheästi asutuilla alueilla. Harvaan asuttujen maaseutualueiden postinjakelun turvaamiseksi on syytä harkita pysyvää valtion budjettitukea, todetaan kannanotossa.