Keskustan Kivisaari ja Kinnunen haluavat korkeakoulut lähiopetukseen: "Opiskelun lisäksi on kyettävä luomaan uusia sosiaalisia suhteita ja verkostoitumaan"

Kansanedustajien mukaan opiskeluvuodet ovat myös ystävyyssuhteita, ihmisenä kasvua ja kuulumista yhteisöön.
Keskusta

Keskustan sivistysvaliokunnan jäsenet Mikko Kinnunen ja Pasi Kivisaari vetoavat korkeakouluihin, että ne palaisivat lähiopetukseen mahdollisimman pian. Taustalla on syvä huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista. Edustajien mukaan lähiopetukseen on osittain siirryttykin mutta ei riittävän vahvasti.

– Opiskelu korkeakoulussa tarkoittaa monen kohdalla myös uutta paikkakuntaa. Opiskelun aloittamisen lisäksi on kyettävä luomaan koko joukko uusia sosiaalisia suhteita ja verkostoitumaan. Etänä opiskellessa tämä on tietysti vaikeaa, sanoo Kinnunen.

Myös Kivisaari korostaa yhteisöllisyyttä. Opiskeluvuodet ovat opintojen ohella myös ystävyyssuhteita, ihmisenä kasvua ja kuulumista yhteisöön.

– Toisen vuotensa aloittavat ovat opiskelleet pääosin etänä koko viime lukuvuoden. Moni on kokenut yksinäisyyttä ja pahoinvointi on lisääntynyt. Nyt olisi erittäin tärkeää, että opiskelijat pääsisivät normaaliin opiskeluun ja arkeen kiinni. Emme voi enää pitää opiskelijoita tarpeettomasti erillään, Kivisaari toteaa.

Kansanedustajat muistuttavat, että niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa on tuettava lähiopetukseen palattaessa. Moni opettaja on kaivannut työyhteisöä etäopetuksen aikana.

– Lähiopetukseen palattaessa on varmistettava, että ryhmäytymiseen ja opiskelijapalveluihin panostetaan riittävästi. On hienoa, että opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt tukea korkeakouluja sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntia vielä uudella erityisavustuksella tammikuussa myönnetyn avustuksen lisäksi, Kinnunen toteaa.

Kivisaari toivoo rohkeutta tunnistaa lähiopetuksen hyvinvointivaikutukset.

– Verkko-opiskelu voi olla hyvä täydentävä elementti, mutta aitoa kohtaamista se ei korvaa. Onnistuneita käytäntöjä on jo olemassa. Esimerkiksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu toimii johdetusti ja turvallisesti lähiopetuksessa. Maskit ja hygienia ovat toki opiskeluarkea, mutta opiskelijat ovat yhdessä, pohjalaisedustaja kiittelee.

Edustajien mukaan etäaikana on syntynyt monia hyviä käytäntöjä, jotka sujuvoittavat opintoja paikkakunnasta riippumatta. Niitä on syytä jatkaa ja kehittää.