Keskustan Karjalan piiri: Tavoitteeksi energiaomavarainen Etelä-Karjala – "Biokaasulla mahdollista luoda toimeentuloa ja työpaikkoja"

Keskusta

Etelä-Karjalalla on erinomaiset edellytykset luoda uusiutuvan energian investoinneilla uutta työtä maakuntaan, Keskustan Karjalan piiri linjasi kokouksessaan keskiviikkona.

Piiri esittää, että Etelä-Karjalan liitto selvittää hankkeella ensisijaisesti uusien biokaasuinvestointien mahdollisuuksia maakunnassa. Tavoitteena tulee piirin mukaan olla nykyistä kattavampi jakeluverkko.

Etelä-Karjalan Jätehuolto on tehnyt merkittävää työtä kotitalouksien biojätteiden saralla, keskustapiiri katsoo. Entisistä jätteistä on muodostettu raaka-aine, joka hyödynnetään liikennepolttoaineena.

– Biojätteet ovat kuitenkin vain yksi energian lähde – Etelä-Karjalassa on merkittävästi myös muita mahdollisuuksia bioenergian tuotannossa, piiri toteaa.

– Etelä-Karjalan pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla hajautettuun tuotanto- ja jakeluverkkoon nojaava energiaomavaraisuus. Biokaasulla on mahdollisuutta luoda paikallistalouteen toimeentuloa ja työpaikkoja. Suomessa on ollut käytössä tukea, joilla on pyritty edistämään biokaasuun liittyviä investointeja.

Myös maatilojen energialaitoksia koskeviin investointeihin voi saada maatalouden investointitukea. Laitos voidaan mitoittaa teholtaan siten, että se pystyy tuottamaan maatalouden käyttöön tarvittavan määrän energiaa ympäri vuoden.

Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien maatalouden energiantuotantoinvestointien rahoittamiseksi voidaan myöntää avustuksen lisäksi myös valtiontakausta.

Keskustan Karjalan piiri näkee erittäin tärkeänä, että ilmastopoliittisessa keskustelussa maatalous ja maaseutu nähtäisiin ratkaisun avaimena.

– Tavoitteena tulee olla se, että maatilojen ja muun hajautetun tuotannon merkitys kasvaa osana valtakunnallista energiaverkkoa. Energiaomavaraisuus tulisi nähdä Suomessa tärkeänä ei vain ekologisuuden, vaan myös kansallisen turvallisuuden ja maamme sisäisen kehityksen näkökulmasta.

– Energiaomavaraisena maana Suomi olisi valmiimpi kohtaamaan erilaisia häiriötiloja ja kriisejä maailman taloudessa, piiri toteaa.