Keskustameppi Katainen kiittää Karhisen raporttia: Ruokaketjun toimijat on sitoutettava yhteiselle asialle

”Edunvalvonnan lujaa linjaa pitää ehdottomasti jatkaa, koska tuotanto-olosuhteemme muuhun Eurooppaan nähden ovat sää- ja luonnonolosuhteiden takia heikoimmat”
Maatalous

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk) kiittää selvityshenkilö Reijo Karhisen maatalousraportin tavoitetta siirtyä tuotantokeskeisestä viljelystä tuloskeskeiseen viljelyyn.

– Tervehdin tätä tavoitetta ilolla. Näennäisviljelystä on päästävä eroon. Tukipolitiikassa tähän suuntaan ollaan menossa, jos katsoo EU:n komission ehdotusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Aikaisempaa enemmän tullaan kiinnittämään huomioita maataloustuotannon tulosten mittaamiseen eri indikaattorein.

– On tärkeä pitää mielessä, että lainsäädäntöön tällaiset indikaattorit tulee kirjata selkeästi, jotta pelisäännöt ovat niin viljelijälle kuin hallinnolle selvät. Vain näin voidaan luoda tehokkaita kannustimia myös kotimaassa, Katainen lausuu.

Karhisen ajatusta maatilojen yrittäjämäisen otteen ja taloudellisen tuloksen vahventamisesta Katainen on samoilla linjoilla.

– Tilatasolla tuottajat tekevät pitkää päivää ja laadukasta työtä tilojen koosta huolimatta, joten itse etsisin vaihtoehtoja tukileikkausrajaksi ehdotetun 20 000 euron alarajan sijaan.

Katainen on samoilla linjoilla myös Karhisen tuotantoketjuun liittyvien näkemysten kanssa.

– Ruokaketjun toimijoiden sisäinen ilmapiiri vaatii parannusta. Karhisen sanoin: ruokaketju ilman kannattavaa alkutuotantoa ei toimi. Ruokaketjun toimijat on sitoutettava yhteiselle asialle. Yhtenä kimmokkeena tähän on elintarvikevienti, jossa kaikilla osapuolilla on yhteinen tavoite.

Maatalouspolitiikan suuntaviivat tulevat EU:sta, mutta niiden tulkinta ja käytäntöön vieminen hoidetaan kotimaassa, Katainen muistuttaa.

– Suomen strategia on ollut turvata mahdollisimman suuret tuet tuottajalle vaikuttamalla tukiehtoihin Suomelle edullisella tavalla ja myös noudattamalla sääntöjä tarkasti. Edunvalvonnan lujaa linjaa pitää ehdottomasti jatkaa, koska tuotanto-olosuhteemme muuhun Eurooppaan nähden ovat sää- ja luonnonolosuhteiden takia heikoimmat.