Keskustameppi Katainen jätti kirjallisen kysymyksen valkoposkihanhista – “laji ei selvästikään vaatisi suojelua Suomessa“

Valkoposkihanhet

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) ilmoittaa jättäneensä Euroopan unionin komissiolle kirjallisen kysymyksen valkoposkihanhista ja EU:n lintudirektiivistä.

Kysymyksessään Katainen kysyy harkitseeko komissio valkoposkihanhen suojelun purkamista, jotta sitä voitaisiin kohdella tietyissä maissa riistalintuna.

– Hanhikantaa säätelemällä viljelijät voisivat välttyä satojen menetyksiltä, ulkoilualueet pysyisivät käyttökelpoisina ja miljoonien vahingonkorvauksia ei tarvitsisi maksaa valtion pussista, Katainen perustelee.

Europarlamentaarikko katsoo, että valkoposkihanhien suojelu on ajastaan jäljessä.

– Lintudirektiivi ei palvele tarkoitustaan. Valkoposkihanhia ei saa metsästää, vaikka laji ei selvästikään vaatisi suojelua Suomessa, Katainen sanoo tiedotteessaan.

Katainen kertoo, että EU:n lintudirektiivissä käsitellään kaikkien luonnonvaraisina elävien lintulajien suojelua EU:n alueella.

– Tavoitteena direktiivillä on suojella lajeja, mutta myös säädellä niiden hyödyntämistä. Direktiivi ei kuitenkaan tällä hetkellä huomioi lajien mahdollista muuttumista uhanalaisista elinvoimaisiksi.

Hänen mukaansa valkoposkihanhi on esimerkki lajista, joka on ollut uhanalainen, mutta on nykyään elinvoimainen.

– Kannan nopea kasvu on aiheuttanut suuria vahinkoja suomalaisille viljelijöille, joiden viljelyksillä kymmenet ja jopa sadat tuhannet valkoposkihanhet muuttomatkoillaan keväisin ja syksyisin ruokailevat tuhoten koko kasvavan sadon, Katainen toteaa.

Hän lisää, että valkoposkihanhien uloste ja aggressiivinen käytös ovat aiheuttaneet haittaa ihmisille yleisillä ulkoilupaikoilla, puistoissa ja uimarannoilla.