Keskustalaiset tyytyväisiä terrorismilainsäädäntöön esitettyihin muutoksiin: Kotimaisten ääriliikkeiden toiminta pitää arvioida

Terrorismi

Keskustan hallintovaliokuntaryhmän jäsenet, kansanedustajat Juha Pylväs, Mikko Kärnä ja Hanna Huttunen ovat tyytyväisiä asiantuntijoiden terrorismilainsäädäntöön esittämiin muutoksiin. Kansanedustajat ovat kertoneet tietäneensä jo viimekaudella tarpeen muuttaa lakia.

Kansanedustajat korostavat, että muutoksilla on kiire ja he kirittävät oikeusministeriötä tarttumaan nopeasti toimeen, jotta tarvittavat esitykset saadaan eduskunnalle vielä tämän vuoden puolella.

– Pidämme äärettömän tärkeänä, että kaikesta terrorismiin liittyvästä toiminnasta tehdään asiantuntijoiden esityksen mukaisesti laajemmin rangaistavaa kuin se nykyisellään on, edustajat linjaavat.

Erityisen merkittävänä he pitävät muutosta, jonka mukaisesti värväytyminen terroristijärjestöön ja matkustaminen toiseen valtioon kehottamisrikoksen tekemistä varten kriminalisoitaisiin.

– Tällä muutoksella varmistetaan, että voimme puuttua tehokkaasti vierastaistelijailmiöön. Se myös asettaa lähtökohtaisesti aina esimerkiksi Isis-naisten kaltaiset tapaukset rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan, kansanedustajat toteavat.

He korostavat, että tulevaisuudessa on syytä pohtia tarkemmin myös terroristisen järjestön määritelmää suomalaisessa lainsäädännössä.

– Ymmärrämme hyvin, että yksiselitteisten rajausten vetäminen on haastavaa. Euroopan unionilla on kuitenkin varsin kattava terroristijärjestöjen lista ja katsomme, että pelkkä kuuluminenkin tällaiseen järjestöön voisi olla rangaistavaa, edustajat toteavat.

Heidän mukaansa nyt ehdotettujen muutosten mukaan rangaistavaa olisi ainoastaan hoitaa tehtävää, joka on olennainen ryhmän terroristisen rikollisen toiminnan kannalta.

– Katsomme myös, että kansainvälisten terroristiryhmien lisäksi tulee arvioida tarkasti kotimaisten ääriliikkeiden toiminta ja selvittää, täyttävätkö ne mahdollisesti terroristijärjestön tunnusmerkistön, kansanedustajat huomauttavat.