Keskustaedustaja Pasi Kivisaari valittiin Muistiliiton puheenjohtajistoon

Keskusta

Seinäjokelainen keskustan kansanedustaja Pasi Kivisaari on valittu valtakunnallisen Muistiliiton toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Kivisaari haluaa olla mukana turvaamassa muistisairaiden hyvinvointia ja laadukasta elämää.

– Pidän tehtävää erittäin merkittävänä. Muistiliiton ja jäsenyhdistysten toiminta on jo pitkään ollut tasokasta ja aktiivista. Haluan omalta osaltani tehdä työtä, jossa keskiössä ovat inhimillisyys, välittäminen ja elämän arvokkuus. Muistiliiton toiminta on juuri tätä varten, Kivisaari kertoo tiedotteessa.

Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä vähintään 200 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä ja määrän uskotaan moninkertaistuvan tulevaisuudessa. Muistisairaudet ovat pääosin ikääntyvän väestön sairauksia, mutta myös työikäisenä sairastuneita on maassa noin 7 000.

Muistiliitto on valtakunnallinen aivoterveyden edistäjä ja muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö.            

Muistiliiton tavoitteena on myös edistää koko väestön aivoterveyttä ja siihen liittyvää osaamista.

On arvioitu, että jopa 30 prosenttia muistisairauksista voisi olla ehkäistävissä kiinnittämällä huomiota läpi koko elämän aivoterveellisiin elintapoihin, kuten riittävään liikuntaan, terveelliseen ravitsemukseen, sosiaaliseen aktiivisuuteen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn.

– Ennaltaehkäisevät toimet ovat muistisairauksien ehkäisemisen osalta äärettömän tärkeitä. Ihmisen terveys on henkistä jaksamista, liikkeellä olemista ja elämän merkityksellisyyden kokemista, Kivisaari paaluttaa.