Väyrysen aloite euro-kansanäänestyksestä tyssäsi perustuslakivaliokuntaan – "puutteellinen ja heikosti valmisteltu"

Kansalaisaloite

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti, ettei se anna mietintöä kansalaisaloitteesta, joka vaati kansanäänestä Suomen eurojäsenyydestä.

Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että europarlamentaarikko Paavo Väyrysen (kesk.) tekemä kansalaisaloite on tältä erää loppuun käsitelty.

Aloite ei etene eduskunnan suuren salin käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunnan tiedotteen mukaan ratkaisevaa päätöksessä oli, että aloite on sen sisällöltään puutteellinen ja heikosti valmisteltu.

– Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan käsiteltävän aloitteen sisältö ja perustelut muodostavat kokonaisuuden, jossa oikeudellisesti osin yhteismitattomia asiakokonaisuuksia on liitetty huomattavilla pelkistyksillä toisiinsa, valiokunta toteaa tiedotteessaan.

Valiokunnan mielestä kansalaisaloite ei sisällä riittävän yksiselitteistä ehdotusta kansanäänestyksestä ja sen toimeenpanosta äänestysvaihtoehtoineen.

Siksi se ei valiokunnan mielestä voisi toimia perustana eduskunnan täysistuntokäsittelylle ilman perusteellista valtioneuvostossa tapahtuvaa valmistelua.

Lisäksi perustuslakivaliokunta toteaa tiedotteessaan, että kansalaisaloite voi lain mukaan koskea vain asiaa, josta eduskunta voi säätää lakeja.

Eräs merkittävimmistä kansalaisaloiteoikeuden ulkopuolelle jäävistä asioista on Suomen kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja niiden irtisanomisen hyväksyminen.

Perustuslakivaliokunnan mielestä vaikuttaa ilmeiseltä, että kansalaisaloite kohdistuu huomattavilta osin Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin.

– Suomen jäsenyydessä euroalueessa on valtiosääntöoikeudellisesti kysymys kansainvälisestä velvoitteesta, valiokunta perustelee.