Valtiovarainvaliokunnan keskustalaiset iloitsevat lisärahoituksesta, joka kohdistuu ihmisten arkeen, perheisiin ja luontoon

Budjetti

Keskustan tavoitteiden mukaisesti valtiovarainvaliokunnan budjettimietinnössä sovituissa lisäsatsauksissa näkyvät vahvasti arki, luonto ja perheet, keskustalaiset valiokunnan jäsenet tiedottavat.

– Hankkeet kohdistuvat laaja-alaisesti eri puolille Suomea, korostaa valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Esko Kiviranta (kesk.).

Valtiovarainvaliokunnassa toimivat Kivirannan lisäksi keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti ja Markus Lohi sekä varajäseninä Anne Kalmari, Juha Pylväs ja Petri Honkonen.

Valiokunnan lisäyksistä merkittävin satsaus kohdistuu liikenteeseen, mikä helpottaa ihmisten liikkumista ja parantaa näin heidän arkeaan. Lisämäärärahan turvin voidaan käynnistää reilut 20 hanketta, pääosin pikkuteillä.

Valiokunnan lisäyksissä on myös vahva luontopainotus. Hallitusryhmät satsaavat noin 2,5 miljoonaa euroa erilaisiin luontokohteisiin, kuten kansallispuistojen ulkoilureitteihin ja sisävesien retkisatamiin.

Lisäksi hallitusryhmät käynnistävät noin kuudella miljoonalla eurolla kymmenkunta kävelyä ja pyöräilyä edistävää kevyenliikenteen hanketta.

Valiokunta kohdistaa 1,8 miljoonaa euroa maatalouden kannattavuuden neuvontapalveluihin, 450 000 euroa turvemaiden, fosforilannoitteiden ja luomutuotannon tutkimiseen sekä 730 000 euroa erilaisiin vesi- ja kalatalouden hankkeisiin.

Perheitä tuetaan satsaamalla väkivallan ehkäisyyn ja turvakoteihin 1,9 miljoonaa euroa.

Koululaisten tasa-arvoisiin taidevierailuihin kohdennetaan 1,4 miljoonaa euroa, nuorten harrastamista tukevaan 4H-toimintaan satsataan 250 000 euroa ja saman verran Nuoreen Yrittäjyyteen.

YTHS:n laajentumisen toimeenpanon sujuva valmistelu turvataan 1,4 miljoonan euron lisärahoituksella. Tämä varmistaa, että YTHS:n palvelut ovat yliopisto-opiskelijoiden lisäksi yhdenvertaisesti myös ammattikorkeakouluissa opiskelevien käytössä vuonna 2021.

Kotitalousjärjestöille kohdennettiin 150 000 euroa, josta Maa- ja kotitalousnaisten osuus on 75 000 euroa, Marttaliiton 70 000 euroa ja Finlands Svenska Marthaförbundille 5000 euroa.

Valiokunnan lisäyksissä painottuvat myös kulttuuri ja sivistys.

Kiviranta kertoo keskustan arvostavan sitä, että valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät satsaavat yhteisymmärryksessä 2,5 miljoonaa euroa kansalaisopistoille jatkuvan oppimisen edistämiseen, noin 1,5 miljoonaa euroa lukutaitoa kohentaviin kohteisiin ja 1,5 miljoonaa euroa maahanmuuttajien koulutuspolkuihin.

– Lisäksi eduskunta tukee isoa joukkoa moninaista kansalaistoimintaa, joista esimerkkejä ovat Karjalan Liitto, Uudenkaupungin Crusell-viikko ja Lapin karvalakkilähetystöstä kertova ooppera, Kiviranta toteaa.

Hallituspuolueiden valtiovarainvaliokuntaryhmät ovat sopineet kaikkinensa 40 miljoonan euron lisäyksistä vuoden 2020 budjettiin.

– Kiitän hallituskumppaneita hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä valtiovarainvaliokunnassa, Kiviranta sanoo.

– Hallituksen yhteisenä tavoitteena on eheämpi Suomi – se, että mahdollisimman moni saa töitä ja että kaikki suomalaiset ja koko maa pidetään oikeudenmukaisesti mukana. Ensi vuoden budjetti luo tälle hyvän perustan kokonaisuudessaan, hän lisää.