Väitös: Yhä useampi nuori mies on vaarassa tipahtaa yhteiskunnan rattailta

Työelämä

Joka kymmenes nuori mies on vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Yhteiskuntatieteen maisteri Janne Salosen juuri tarkastettu väitöskirja paljastaa, että lähes 12 prosenttia vuonna 1987 syntyneistä miehistä on ajautumassa työmarkkinoiden ulkopuolelle pysyvästi.

Väitöskirjan mukaan työttömyys, työkyvyttömyys ja sairastaminen heikentävät nuorten siirtymistä työelämään. Näiden nuorten ansiotulot työuralta jäävät pieniksi, mikä näkyy myöhemmin myös heikompana eläketurvana.

– Analyysi paljasti, että osalla heistä on huomattavasti heikompi työllisyystilanne kuin ikätovereillaan. Yhdessä nuorten miesten ryhmässä jopa kahdeksan kymmenestä oli täysi-ikäistyttyään työttömänä. Toisessa ryhmässä taas enemmistö oli työelämän ulkopuolella sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi, Salonen sanoo.

Tutkija huomauttaa, että nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille muuttuu ajan kuluessa. Pitkäaikainen poissaolo työmarkkinoilta johtaa kuitenkin yleensä nuorten vaihtoehtojen kaventumiseen.

Salosen tutkimusaineisto koostuu 30 000:n vuonna 1987 syntyneen miehen rekisteritiedoista, joista ilmenee miesten ansio-, opiskelu-, sairaus- ja perhetiedot.