Uutissuomalainen: Puoluejohtajat eivät poistaisi kotihoidon tukea – keskustan Saarikko korostaa luottamusta perheiden omaan arviointikykyyn

Hallitusohjelmassa on sovittu, ettei tukea poisteta
Kotihoidon tuki

Puolueet eivät poistaisi kotihoidon tukea. Uutissuomalainen kysyi puolueiden puheenjohtajilta, pitäisikö tuki poistaa tai pitäisikö sitä pienentää työllisyyden parantamiseksi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tyrmää ajatuksen ja korostaa perheiden valinnanvapautta.

– Me luotamme ihmisen kykyyn tehdä ratkaisuja oman arjen ja omien lasten kannalta parhaalla tavalla. Suurin osa suomalaisista perheistä käyttää kotihoidontukea alle kolmevuotiaan lapsen hoidossa osana perhevapaiden kokonaisuutta.

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin viittaa hallitusohjelmaan.

– Hallitusohjelmassa on sovittu perhevapaiden uudistamisesta ja samalla on sovittu, että kotihoidontukea ei tällä hallituskaudella poisteta, mutta katsomme, että sitä tulee kehittää osana perhevapaauudistusta.

Oppositiopuolueista tuen poiston tyrmäävät selkeimmin perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

– Perhepolitiikkaa tulee ensisijaisesti tehdä lasten ja perheiden etu edellä, ei työllisyyspolitiikkana tai esimerkiksi tasa-arvopolitiikkana. Valinnanvapaus tarvitaan jatkossakin, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

Kokoomuksen mallissa on työelämään kannustava elementti.

– Mallissamme voisi jatkossakin hoitaa lapsia kotona kolmivuotiaaksi, mutta perheille tulisi mahdollisuus valita, ottaisivatko he hieman suuremman tuen lyhyemmäksi aikaa vai hieman pienemmän tuen pidemmäksi aikaa, puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo.

Suurin valmius tuen poistoon tai supistamiseen on vasemmistoliitolla ja nyt-liikkeellä.

– Hallitus on päättänyt kääntää kaikki kivet työllisyysasteen nostamiseksi. Luonnollisesti ekonomistien kannattamaa kotihoidontuen tarkastelua ei siksi voi etukäteen sulkea ulos, vaan verrata sitä muihin vaihtoehtoihin. Kotihoidontuen sisaruslisien poisto voisi olla järkevä vaihtoehto koko kotihoidontuen poistamiselle, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo vastaa.

Vihreät ja RKP korostavat tasa-arvon tarvetta.

– Perhevapaita pitää uudistaa kokonaisuutena. Vihreiden mielestä tarvitaan uudistuksia, jotka lisäävät tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla ja tuovat perheiden arkeen lisää joustavuutta ja valinnan mahdollisuuksia, Maria Ohisalo vihreistä sanoo.

– Kotihoidontuki nykyisessä muodossaan lisää naisten ja miesten palkka- ja eläke-eroja ja muodostaa esteen tasa-arvoiselle urakehitykselle. Minusta olisi tärkeää vahvistaa vanhempainvapaata, pidentää sen kestoa ja samalla lisätä joustavuutta, vastaa RKP:n Anna-Maja Henriksson.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama riippumaton tutkijaryhmä esitti tammikuun alussa kotihoidon tuen poistoa työllisyyden edistämiseksi. Työryhmä laski, että poisto kasvattaisi työllisyyttä 10 000 työllisen verran.