Uutissuomalainen: Koulujen välillä suuria eroja – digiloikka etenee epätahdissa

Koulu

Uutissuomalaisen ja Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n opettajille tekemän kyselyn mukaan kaksi opettajaa viidestä pitää työskentelykoulunsa digitaalisia välineitä vanhentuneina tai puutteellisina.

Joka neljäs vastaaja moittii koulunsa verkkoja hitaiksi tai huonosti toimiviksi. 45 prosenttia vastaajista arvioi opetukseen soveltuvia digitaalisia välineitä olevan koulussaan riittävästi ja 48 prosenttia pitää koulunsa verkkoja toimivina ja riittävän nopeina.

Lisäksi joka neljäs kyselyyn vastannut ei koe saaneensa riittävästi täydennyskoulutusta digipedagogiikkaan eli digitaalisten välineiden käyttöön opetuksessa.

Kahdeksan prosenttia ei ole saanut koulutusta lainkaan. 44 prosenttia vastaajista kertoo saaneensa koulutusta jonkin verran, noin joka viides runsaasti.

Uutissuomalaisen ja OAJ:n kyselyyn vastasi runsas 340 opettajaa. Kyselyssä oli kolme monivalintakysymystä.

Osa opettajista myös kommentoi digitaalisuutta avovastauksissa. Niissä oltiin esimerkiksi huolissaan lasten ruutuajan lisääntymisestä.

Tulokset ovat linjassa digitaalisuudesta aiemmin tehtyjen selvitysten kanssa.

– Keskimäärin asiat ovat kunnossa, mutta on alueita tai kouluja, joissa ne eivät ole kunnossa. Parantamisen varaa on, kommentoi Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta Uutissuomalaiselle.