Uusia ylioppilaita vajaat 26 000, ammatillisen tutkinnon suorittaa noin 82 000

Koulutus

Peruskoulun päättötodistuksen saa tänä vuonna 59 500 oppilasta ja ammatillisen tutkinnon suorittaa 81 600 opiskelijaa, kertoo Opetushallitus. Kevään uusia ylioppilaita valmistuu vajaat 26 000.

Peruskoulun päättävien määrä on viime vuodesta hieman noussut. Sen sijaan perusopetuksen lisäopetuksen eli niin sanotun kymppiluokan suorittavien määrä laskee edelleen. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että vaihtoehtoisia opiskelumuotoja perusopetuksen päättäjille on tarjolla aiempaa enemmän.

Ruotsinkielisiä peruskoulun päättäviä on noin 3 650 ja ylioppilastutkinnon suorittaneita runsaat 2 000.

Vuoteen 2017 verrattuna kevään uusien ylioppilaidenmäärä on pysytellyt lähes entisellään, mutta ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan noin kuusi prosenttia.

Uusia ekaluokkalaisia arvellaan tulevana syksynä taapertavan koulutielle arviolta 61 600, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna.