Yhdyntä ilman selvää suostumusta määritellään jatkossa raiskaukseksi, sanoo hallituksen uusi seksuaalirikoslainsäädäntö

Lakiesityksessä raiskauksena rangaistavien tekojen ala laajenisi nykyisestä. Oikeusministeri Henrikssonin mukaan myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset muuttuisivat ankarammiksi.
Seksuaalirikokset

Mikäli hallituksen esitys seksuaalirikoslainsäädännöstä hyväksytään eduskunnassa, jatkossa sukupuoliyhteydestä ilman molempien osapuolten suostumusta rangaistaan raiskauksena.

Seksuaalirikoslainsäädäntö muuttuisi muun muassa siten, että raiskauksen määrittelyssä keskeistä on uhrin oma tahto. Raiskauksen määritelmä rikoslaissa muutettaisiin esityksen mukaan suostumusperusteiseksi, kertoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tiedotustilaisuudessa torstaina.

–  Raiskaus määritellään sukupuoliyhteydessä olemiseksi sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti, sanoi Henriksson.

Esityksen mukaan yhdyntä ei ole vapaaehtoista, jos ihminen ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut suostumustaan. Vapaaehtoisuutta ei olisi myöskään se, jos yhdyntään on pakotettu tai ihminen ei muuten ole olosuhteiden vuoksi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan esimerkiksi väkivallan takia.

Lakiesityksessä raiskauksena rangaistavien tekojen ala laajenisi nykyisestä. Oikeusministeriön mukaan raiskauksen määrittelyssä tavoitteena olisi varmistaa seksuaalisen teon kohteena olleen ihmisen oma tahto, eikä vain se, miten teon tekijä on menetellyt.

Henriksson kuvaili lakiuudistusta historialliseksi. Hänen mukaansa suostumus on jatkossa myös muiden seksuaalirikosten osalta keskeinen piirre.

–  Minulle on äärimmäisen tärkeää, että näiden vakavien rikosten uhrien asema paranee ja syylliset joutuvat aiempaa kovempaan vastuuseen, sanoi Henriksson.

Myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset muuttuisivat uuden lainsäädännön mukaan ankarammiksi.

Esityksen mukaan nykyinen 16 vuoden suojaikäraja säilytettäisiin. Tätä nuorempiin lapsiin kohdistuvat sukupuoliyhteydet olisivat Henrikssonin mukaan lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksina. Vähimmäisrangaistus olisi kaksi vuotta vankeutta, jolloin rikoksesta tuomittaisiin käytännössä lähes aina ehdottomaan vankeuteen.

–  Tämä olisi laissa uusi, ankara rikos. Enää ei tarvitsisi arvioida, pakotettiinko lapsi tai suostuteltiinko häntä, sanoi Henriksson.

Lähtökohtana on oikeusministeriön mukaan se, että lapsi ei voi itse tehdä kunnollista päätöstä suostumisesta seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa.

Muutoksia tulisi esityksen mukaan myös muihin seksuaalirikossäännöksiin. Esimerkiksi seksuaaliseen ahdisteluun voisi syyllistyä muullakin tavalla kuin toista ihmistä koskettelemalla, ja toista ihmistä esittävän seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä rangaistaisiin.

Hallitus antoi esityksen seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisesta eduskunnalle torstaina. Uuden lainsäädännön on määrä tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Esitys seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksesta sai kovaa kritiikkiä sen lausuntokierroksella runsas vuosi sitten. Henrikssonin mukaan nyt eduskunnalle luovutettuun esitykseen tehtiin lausuntokierroksen jälkeen merkittäviä muutoksia.

Esimerkiksi osa lausuntokierroksella lausunnon antaneista asiantuntijoista piti seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta puutteellisena ja näki siinä jopa uhrin asemaa heikentäviä ehdotuksia. Huolta aiheutti erityisesti 12–15-vuotiaiden lasten asema.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on ollut yksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen hankkeista.

Otsikko muokattu 17.2.2022 kello 18:27.