Uudenvuoden ilotulitteiden aiheuttamat vammat kaksinkertaistuivat edelliskerrasta – trendi on nouseva

Tapaukset johtivat muun muassa silmän sokeutumiseen ja molemminpuoliseen kuulovammaan. Nuorin sairaalapotilas oli viisivuotias katsoja.
Ilotulitteet

Ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja hoidettiin uudenvuodenaattona ja sen jälkeisinä päivinä edellisvuotta huomattavasti enemmän, kerrotaan Suomen Silmälääkäriyhdistyksen vuosittaisessa selvityksessä.

Sairaalassa hoidettavia silmävammoja ilmeni yhteensä 20 tapausta, joista vaikeimmat vaativat leikkaushoitoa. Osassa tapauksista pysyvä näköhaitta oli todennäköinen. Edellisvuonna vammoja oli 11 ja sitä edellisenä viisi.

Neljässä tapauksista vammoja tuli molempiin silmiin. Eräs tapauksista johti ilotulitteen sytyttäneen henkilön yhden silmän sokeutumiseen hänen saatuaan silmäänsä ruhjeen.

Lisäksi yhden tulittajan silmä puhkesi, kasvoluita murtui ja ihoa paloi. Yksi ilotulitteen sytyttämiseen osallistunut katsoja sai silmävamman lisäksi tärykalvon repeämän ja molemminpuolisen kuulovamman. Loput vaikeat vammat olivat yhdistyksen mukaan ruhje- ja palovammoja.

Vain yksi vammautuneista oli käyttänyt onnettomuuden tapahtumahetkellä suojalaseja, jotka ovat ilotulittajalle pakolliset ja katsojille suositellut. Vammautuneiden kokonaismäärästä yhdeksän oli katsojia ja loput ilotulitteita käsitelleitä henkilöitä. Vammautuneista nuorin oli viisivuotias katsoja.

Potilaat hoidettiin kahdeksassa sairaalassa, joista eniten potilaita päätyi Helsinkiin, Ouluun, Kuopioon sekä Tampereelle.

Silmälääkäriyhdistys toteaa tiedotteessaan, että silmävammojen määrä oli pienimmillään kaksi vuotta sitten, jolloin niiden ehkäisemiseen tähtäävä kansalaisaloite oli juuri jätetty eduskunnalle. Aloite oli vuodenvaihteessa vielä käsittelemättä, ja se uhkaa raueta vaalikauden päättyessä vuoden lopussa.

Yhdistys toteutti selvityksen yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan silmätautien klinikan kanssa. Terveyskeskuksissa hoidettavat lievemmät vammat eivät kuuluneet selvitykseen.