Ukrainan sota on lisännyt vesikauhun leviämisen vaaraa – tiukempia vaatimuksia Suomeen tuotaville rescue-koirille

Ukrainan sota

Aluehallintovirasto suosittelee entistä tiukempia vaatimuksia Suomeen tuotaville rescue-koirille. Taustalla on Ukrainan sota ja sen kasvattama riski rabieksen eli vesikauhun leviämiselle Euroopassa.

Rescue-koirilla tarkoitetaan esimerkiksi lemmikeiksi pelastettuja kulkukoiria. Ukrainalaisia kulkukoiria on viety läheisiin eurooppalaisiin maihin suojaan sodalta, kertoo aluehallintovirasto. Ukrainassa rabiestilanne on huono.

Jo nyt Suomeen tuotavat rescue-koirat on pitänyt rokottaa rabieksen varalta, ja niiden on odotettava lähtömaassa kuukauden. Rokotus ei kuitenkaan poista tautia, jos eläin on saanut tartunnan ennen sitä.

Aluehallintovirasto suositteleekin, että kuukauden jälkeen mitataan koiran vasta-aineet ja eristetään se vielä kolmeksi kuukaudeksi. Vasta neljän kuukauden ja riittävien vasta-ainearvojen jälkeen eläin voisi tulla Suomeen.