Uhanalaiset lajit halutaan rauhaan metsästäjiltä – kansalaisaloite eduskunnan käsiteltäväksi

Kansalaisaloitteet

Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä metsästyslaissa on luovutettu eduskunnalle.

Kansalaisaloitteen tekijät haluavat muuttaa metsästyslakia siten, että eläinlajin ollessa Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalainen, se on säädettävä valtioneuvoston asetuksella aina rauhoitetuksi, jollei lajia ole muutoin lailla rauhoitettu. Aloite keräsi 52 060 kannatusilmoitusta.

Riista- ja rauhoittamattomiin lajeihin kuuluu 17 Suomessa uhanalaiseksi luokiteltua eläinlajia. Näistä lajeista esimerkiksi romahdusmaisesti vähentynyt punasotka on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja kuusi muuta lajia erittäin uhanalaiseksi. Lajin uhanalaisuusstatuksella ei nykyisin ole suoria vaikutuksia niiden metsästykseen.

Aloitteessa huomautetaan, että vaikka lakiin on kirjattu tämä velvoite rauhoittaa laji, jonka kanta on heikossa tilassa, eivät uhanalaisuusarvioinnit ole johtaneet uhanalaisten lajien rauhoitukseen.

Ainoastaan kaksi uhanalaista vesilintulajia, punasotka ja tukkakoskelo, on määräaikaisesti rauhoitettu osana kansainvälisiä kannanhoitoprosesseja.

Aloitteen laatijoiden mukaan nykyinen käytäntö on osoittautunut toimimattomaksi.

– Se on kankea eikä kannusta vähenevän riistalajin suojelutoimiin. On resurssien tuhlausta, että samalla kun yhteiskunta käyttää rahaa ja vaivaa lajien suojeluun, uhanalaisia eläinkantoja heikennetään metsästyksellä, aloitteessa todetaan.

Aloitteen luovuttivat Aki Arkiomaa, Petri Lampila ja Iikka Kivi. Eduskunnan puolesta aloitteen vastaanotti istuntoyksikön päällikkö Antti Linna.