Työttömyys laski joulukuussa viime vuoteen verrattuna – ekonomisti huolissaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta

Työelämä

Työttömyys laski joulukuussa viime vuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli joulukuussa 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia. Trendiluku kuvaa kehityksen suuntaa, ja siitä on poistettu kausivaihtelun merkitys. Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, mutta trendi kertoo pidemmän aikavälin kehityksestä.

Työllisten määrä nousi. Työllisiä oli joulukuussa 128 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendiluku oli 73,5 prosenttia.

Työllisiksi luetaan kaikki 18–74-vuotiaat, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnhakijarekisterissä tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua.

Työllisiä oli joulukuussa yhteensä vajaat 2,6 miljoonaa. Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli 1,3 miljoonaa, mikä on 118 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist on huolissaan työmarkkinoiden jakautumisesta kahden kerroksen väkeen. Hänen mukaansa uudet työlliset eivät ole tulleet työttömien joukosta, vaan ennen kaikkea työmarkkinoiden ulkopuolelta.

TEMin mukaan pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 107 000, mikä on 15 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Työttömyysjaksojen pitkittyminen herättää huolta siitä, että osa työnhakijoista uhkaa syrjäytyä työmarkkinoilta pysyvämmin, Appelqvist sanoo Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Yhteensä työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli joulukuun lopussa 275 000 työtöntä työnhakijaa.

TEMin työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Tilastokeskuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana.