Työryhmä: Kielen opetusta pitää olla heti tarjolla maahanmuuttajille – esittää raportissaan 40 eri toimenpidettä työllistymisen edistämiseksi

Maahanmuutto

Maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymisen edistämistä pohtinut työryhmä esittää, että jokaisen oleskeluluvan saaneen tulee saada heti informaatiota eritasoisista suomen tai ruotsin opiskelumahdollisuuksista.

Mahdollisuuksia kielenopiskeluun pitää olla monipuolisesti tarjolla.

Työryhmä esittää raportissaan 40 eri toimenpidettä työllistymisen edistämiseksi.

Esitykset koskevat muun muassa opettajia, varhaiskasvatusta, perusopetusta, ammatillista opetusta ja korkeakouluja.

Raportti luovutettiin tänään opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.).

Työryhmän mielestä pitäisi tukea toimintamalleja, joissa yhdistetään koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluja aikuisille maahanmuuttajille.

Opettajien suhteen työryhmä ehdottaa muun muassa, että kulttuurinen moninaisuus ja siihen liittyvä osaaminen näkyisivät selvästi opettajien peruskoulutuksessa.

Myös kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta pitäisi järjestää systemaattisemmin.

Varhaiskasvatuksessa opettajille laadittaisiin esimerkiksi koulutusohjelma, joka antaisi valmiuksia toimia suomen tai ruotsin opettajana.

Perusopetuksen tilanteesta pitäisi muun muassa tehdä selvitys, josta ilmenisivät oppilaiden määrä, opetuksen järjestämistavat, vaikuttavuus ja opetuksen saatavuus sekä muut maahanmuuttajaoppilaiden tuet kunnissa.

Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäisiin esimerkiksi täysipainoisesti EU-komission tarjoamat tuet maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielen ja kulttuurin oppimiseen.

Korkeakoulujen pitäisi puolestaan tarjota suomen tai ruotsin lisäopintoja korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien pätevyyden täydentämiseksi.